TERMINSTIDER LÄSÅR 2021/2022

Höstterminen (HT) 2021

Period 1   
Veckorna 35 - 43 (30/8 - 27/10) 

Period 2
Veckorna 43 - 02 (28/10 - 16/1)

Vårerminen (VT) 2022

Period 3
Veckorna 3 - 11  (17/1-20/3)

Period 4
Veckorna 12 - 22 (21/3-5/6)

Schemafria dagar
27-30 december, Valborg 30 april, klämdag 27 maj

TERMINSTIDER LÄSÅR 2022/2023

Höstterminen (HT) 2022

Period 1   
Veckorna 35 - 43 (29/8 - 30/10) 

Period 2
Veckorna 44 - 2 (31/10 - 15/1)

Vårerminen (VT) 2023

Period 3
Veckorna 3 - 11  (16/1-19/3)

Period 4
Veckorna 12 - 22 (20/3 - 4/6)

Omtentaperioder inom teknat

OMTENTAPERIODER 2021/2022
De flesta kurser har omtenta enligt nedanstående, men kurser som ges flera gånger om året kan ha andra tider. Kurser som tenterar flera gånger per läsår.

 1. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 1 ges i december (17/12 - 23/12 )
 2. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 2 och 3 ges i juni (7/6 - 21/6 )
 3. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 4 (föregående år) ges i påsk (9/4 - 14/4 )
 4. Omtentaveckor för alla läsårets kurser i augusti (15/8 - 27/8)

Omtentarutiner

Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina from läsår 2017/2018 (44 kB)

Om du vill få din tentamen omprövad
Betyg kan inte överklagas. Däremot kan betyg omprövas det innebär att ingen ny instans kommer titta på tentan utan det blir läraren igen. Ange vilken/vilka uppgifter du vill få omprövade och motivera varför. Ärendet handläggs inte utan dessa uppgifter! Skicka eller lämna en kopia på tentamen enligt nedan.

 • Inst. för elektroteknik, kurskod börjar med 1TE, 1EL - kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för fysik och astronomi, kurskod börjar med 1FA - kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för kemi Ångström/BMC, kurskod börjar med 1KE/1KB – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för materialvetenskap, kurskod börjar med 1TM, 1TE – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för samhällsbyggnad, kurskod börjar med 1TS, 1TE - kontakta ansvarig lärare
 • Matematiska inst, kurskod börjar med 1MA/1MS – mejla tentamen till studexp@math.uu.se
 • Inst. för biologisk grundutbildning, kurskod börjar med 1BG/1MB – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för informationsteknologi, kurskoderna börjar med: 1TD, 1RT, 1DT, 1DL, 1MD – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för geovetenskaper, kurskoderna börjar med 1GE, 1GV, 1HY, 1ME, 1MP, 1MV, 1PA, 1TV – kontakta ansvarig lärare

Senast uppdaterad: 2021-10-13