Tentamen

TentAmensutlämning inom teknat

Alla papperstentor skrivna vid någon av institutionerna på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten skannas in och hämtas elektroniskt.

Under coronapandemin skrivs många tentor som s.k. hemtentor. En del av dessa skannas inte in utan lämnas ut på annat sätt.

Här laddar du ner inskannade tentor

Övriga tentor lämnas ut vid studentservicedisken på det campus där kursen gått. 
Här hämtar du fysiska tentor

Mer information angående skanning av tentor

Omtentaperioder inom teknat

OMTENTAPERIODER 2020/2021
De flesta kurser har omtenta enligt nedanstående, men kurser som ges flera gånger om året kan ha andra tider. Se kurser som är utanför den ordinarie planen (14 kB)

 1. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 1 ges i december (16/12-23/12)
 2. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 2 och 3 ges i juni (7/6-19/6, ej 13/6)
 3. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 4 ges i påsk (27/3, 29/3-1/4)
 4. Omtentaveckor för alla läsårets kurser i augusti (16/8-28/8 ej 22/8)

OMTENTAPERIODER 2021/2022
De flesta kurser har omtenta enligt nedanstående, men kurser som ges flera gånger om året kan ha andra tider.

 1. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 1 ges i december (17/12 - 23/12 )
 2. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 2 och 3 ges i juni (7/6 - 21/6 )
 3. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 4 (föregående år) ges i påsk (9/4 - 14/4 )
 4. Omtentaveckor för alla läsårets kurser i augusti (15/8 - 27/8)

Omtentarutiner

Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina from läsår 2017/2018 (44 kB)

Om du vill få din tentamen omprövad

Ange vilken/vilka uppgifter du vill få omprövade och motivera varför i blanketten för omprövning (105 kB). Ärendet handläggs inte utan dessa uppgifter. Skicka/lämna en kopia på tentamen enligt nedan.

 • Inst. för fysik och astronomi, kurskod börjar med 1FA - kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för kemi Ångström, kurskod börjar med 1KE/1KB – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för teknikvetenskaper, kurskod börjar med 1TE – kontakta ansvarig lärare
 • Matematiska Inst, kurskod börjar med 1MA/1MS – mejla tentamen till studexp@math.uu.se
 • Inst. för biologisk grundutbildning, kurskod börjar med 1BG/1MB – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för informationsteknologi, kurskoderna börjar med: 1TD, 1RT, 1DT, 1DL, 1MDs – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för geovetenskaper, kurskoderna börjar med 1GE, 1GV, 1HY, 1ME, 1MP, 1MV, 1PA, 1TV – kontakta ansvarig lärare

Senast uppdaterad: 2021-02-22