Studieuppehåll och studieavbrott

Här hittar du information om hur du gör ett uppehåll eller avbryter dina studier från ditt pågående utbildningsprogram. 

Uppehåll med giltligt skäl

Om du av särskilda skäl behöver ta ett uppehåll från dina studier en termin/ett läsår kan du ansöka om ett studieuppehåll. Dina skäl måste styrkas med ett intyg. Vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll anges i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2016:1). Om du anger andra skäl i din ansökan så avgör ansvariga för utbildningen om studieuppehåll kan beviljas. 

Bankett för ansökan om studieuppehåll

Återkomst görs genom en anmälan till kurser på Antagning.se, innan sista anmälningsdag.

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Studenter som läser ett program vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik kan ansöka genom digital blankett.

Digital blankett för studieuppehåll med platsgaranti
Digital blankett för studieavbrott

SjukDOM och studiemedel

Om du studerar och blir så sjuk att du inte kan studera kan du behålla ditt studiestöd från CSN. Du måste då sjukanmäla dig hos Försäkringskassan. Du får också ta del av CSN:s andra trygghetsregler som gäller vid sjukdom. Mer information finns på Försäkringskassans webbplats

Studieavbrott

Vill du avbryta studierna på ditt utbildningsprogram så ska du anmäla studieavbrott. Om du önskar avsluta någon kurs på ditt program ska du göra det innan ditt avbrott. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa samma program igen måste söka programmet på nytt. 

Blankett för anmälan av studieavbrott

Senast uppdaterad: 2021-12-15