Studieuppehåll och studieavbrott

Uppehåll från studierna med giltligt skäl

Behöver du ta ett uppehåll från dina studier på programmet en termin/ett läsår pga tvingande skäl behöver dina skäl styrkas med intyg. Blankett för ansökan om studieuppehåll (119 kB). Vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling (98 kB)

Exempel på skäl:
Om du är föräldraledig bifoga intyg från Skatteverket som styrker barnets ålder och att du är vårdnadshavare.
Om du väntar barn - bifoga intyg från barnmorska där beräknat födelsedatum för barnet framgår.
Om du är sjuk - bifoga läkarintyg som styrker att din studieförmåga är väsentligt nedsatt.

Återkomst görs genom en anmälan till kurser på www.antagning.se, innan 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen. Du har platsgaranti på kurserna.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om studieuppehåll kan du inom tre veckor överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Du skickar då din överklagan till registrator@uu.se. I överklagan ska framgå vilket beslut som överklagas och diarienummer.

Sjukskriven och studiemedel

Om du studerar och blir så sjuk att du inte kan studera alls kan du behålla ditt studiestöd från CSN. Du får också ta del av CSN:s andra trygghetsregler som gäller vid sjukdom. Du ska då inte ha studieuppehåll. Mer information finns på Mer information finns på Försäkringskassans webbplats 

Studieavbrott

Vill du avbryta studierna på ditt utbildningsprogram så ska du anmäla studieavbrott.  Om du önskar avsluta någon kurs innan ditt avbrott så bör du först anmäla studieuppehåll (se ovan). Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa samma program igen ska söka på nytt på www.antagning.se. Ifylld blankett om studieavbrott lämnas till Enheten för studentservice på Ångström eller postas till Enheten för studentservice, Box 536, 751 21 Uppsala.

Blanketten för studieavbrott (74 kB)
OBS - blanketten är digitalt ifyllningsbar om man laddar ner den till sin dator