Studie- och karriärvägledning

Funderingar kring dina studieval eller din framtid? Vägledaren erbjuder dig samtal och stöd före och under dina studier och när du är på väg ut på arbetsmarknaden. Oavsett vilka frågor du har är vägledaren en samtalspartner vars uppgift är att hjälpa dig vidare.

Samtalen kan handla om din studiesituation eller sånt som rör frågor utanför dina studier, allt från kursval och studieplanering till studentliv och karriärfrågor. Vägledaren har alltid tystnadsplikt om sådant som rör dina personliga förhållanden.

Digital DROP-IN med vägledare

Måndag - fredag klockan 12:00-13:00 under terminstid. 

Anslut till drop-in

Drop-in sker via Zoom. Använd gärna Zoom via ditt studentkonto. Du hamnar först i ett väntrum. När det blir din tur kopplar vi dig till oss. Det går bra att använda Zoom antingen som vanligt med ljud och bild eller för att enbart chatta. Du väljer själv.

boka en tid för vägledning 

Det finns många vägledare på Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten. Alla har ansvar för att vägleda inom ett eller flera program eller ämnen. Generella frågor kan besvaras av alla vägledare, men vill du ha specifik vägledning inom ett program vänd dig till din programvägledare. 

Under vecka 6 och 7 (7 feb - 18 feb) går det inte att boka tid hos vägledarna för civil- och högskoleingenjörsprogrammen på grund av flytt till nya lokaler i hus 10.  Drop-in är öppen som vanligt.

Boka tid med en vägledare

Nu kan du boka fysiska möten igen. Ange alltid hur du vill bli kontaktad, möte på plats, via telefon eller video (Zoom) när du bokar.

Du hittar kontaktinformation till alla vägledare under respektive program på universitetets utbildningssidor. Du kan enkelt hitta ditt program, för alla ingenjörer och naturvetare, via Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens utbildningssidor.

Senast uppdaterad: 2022-01-27