Studie- och karriärvägledning för Teknatstudenter

Vänd dig till studievägledaren om du har frågor om dina studier, din studiesituation eller din karriär, t.ex. om du är osäker på vad du ska välja. Studievägledaren kan fungera som ”bollplank” eller diskussionspartner om du vill diskutera funderingar eller svårigheter. I deras arbetsuppgift ingår också karriärvägledning samt att följa upp hur det går för dig och erbjuda vägledning om de ser att studieresultaten halkar efter.

Studievägledare handlägger också viss studieadministration som till exempel studieuppehåll och studieavbrott. Har du synpunkter på en viss kurs kan du vända dig till din studievägledare om du inte vill tala med lärarna direkt. Observera att studievägledarna alltid har tystnadsplikt. Det är bara om du och han/hon har kommit överens om det, som en studievägledare får föra vidare det ni diskuterat. 

Är du i behov av särskilt stöd?

Det finns ett antal olika instanser inom och utanför universitetet som ger stöd och hjälp när man är i behov av särskilt stöd i studierna. Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har en Samordnare för studenter i behov av särskilt stöd dit man kan vända sig för stöd och råd. Information om särskilt stöd för Teknatstudenter

Studier och elitidrott

Du som utövar elitidrott på elitnivå kan få stöd och vägledning för att kunna kombinera dina studier med idrotten. Mer om studier och elitidrott

Tre personer står vid ett runt ståbord. Svartvitt foto.Lyssna på studie- och karriärpodden med Jonathan, Madelene och Sara.
Två studie- och karriärvägledare berättar om vilken nytta du kan ha av dem. Ta del av deras råd och tips.


 

Kontakta våra studie- och karriärvägledare

Vi träffar gärna er studenter även i Corona-tider! Vi ändrar bara lite på mötesformen. Du kan ha samtal via Zoom eller via telefon. Du bokar in dig som vanligt genom www.teknat.uu.se/boka och anger vad du föredrar i bokningstexten.
Om mötet hålls via Zoom blir du inbjuden till mötet i ett mail. Alla studenter har tillgång till Zoom via universitet men det är inte nödvändigt att installera appen. Du kan använda din dator, din telefon eller din surfplatta. Uppsala universitets instruktioner för Zoom

Du som student kan boka tid med de flesta studievägledare direkt via vårt tidsbokningssystem Timecenter.se.

Studentservice Ångström (här finns studievägledare för de flesta ingenjörsprogrammen)

Studievägledare, biologi

Studievägledare, fysik

Studievägledare, geovetenskap

Studievägledare, IT

Studievägledare, kemi

Studievägledare, matematik

Studievägledare, teknikvetenskap

Det finns också en universitetsgemensam studentservice med en expedition samt studie- och karriärvägledare. De hjälper alla studenter oavsett vad de studerar inom och har en bredare överblick över universitetets hela utbud och kan svara på allmänna frågor om bland annat antagning, registrering och examen.