Studentservice på Ångström

På Ångström finns följande studentservice:

Studentservicedisk för alla studenter på Ångström (1 på karta nedan)
Studievägledare för alla tekniska program (1 på karta nedan)
Programadministratörer för alla tekniska program (1 på karta nedan)
Schemaläggare (1 på karta nedan)
Samordnare för stöd för internationella studenter (1 på karta nedan)
Särskilt stöd till studenter i behov av det (1 på karta nedan)
Studentservice Fysik (2 på kartan nedan)
Studentservice Matematik  
Studentservice Teknik (3 på kartan nedan)Studentservicedisk Ångström

Studentservicedisken vid Ångström tillhandahåller information och service för alla studenter vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Vi kan hjälpa dig med studieinformation och hänvisning, registerutdrag och intyg, studie- och karriärvägledning samt examensarbeten. Sedan 2017 skannar vi också alla tentor vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Öppettider i servicedisken
Måndag – tisdag 10:00 – 14:30
Onsdag 10:15 – 14:30
Torsdag – fredag 10:00 – 14:30
Stängt för lunch 11:30 – 12:15

Stängt 3-4 februari

Telefon: 018-471 3003 E-post: studentservice-teknat@uu.se

Administratörer och informatörer


Alexander Kirsebom - Administrativ assistent
Besöksadress: Ångström 11211
Telefon: 018-471 3105
E-post: alexander.kirsebom@uadm.uu.se        

Åsa Lagerwall - Programadministratör                              
Administrerar examensarbeten, tillgodoräknanden av svenska kurser, studieuppehåll, avbrott och antagning till senare del på följande program:Teknisk fysik (F), Teknisk fysik med materialvetenskap (Q),System i teknik och samhälle (STS), Kemiteknik (K), Maskinteknik (MI)  och Masterprogrammet i energiteknik (ET)
Besöksadress: Ångström 11213
Telefon: 018-471 7135
E-post: programadministration@uadm.uu.se

Veronica Sampietro Vikberg - Programadministratör 
Administrerar examensarbeten, tillgodoräknanden av svenska kurser, studieuppehåll, avbrott och antagning till
senare del på följande program: Elektroteknik (E), Elektroteknik, (EI),
Energisystem (ES), Informationsteknologi (IT), Miljö- och vattenteknik (W),
 Medicinsk teknik (MTI) och Kärnkraftteknik (KKI) 
Besöksadress: Ångström 11630                               
Telefon: 018-471 3032
E-post: programadministration@uadm.uu.se

Alma Larsson - Programadministratör                              
Administrerar examensarbeten, tillgodoräknanden av svenska kurser, studieuppehåll, avbrott och antagning till senare del på följande program: Molekylär bioteknik (X), Industriell ekonomi (I)  och Byggteknik (BI) 
Besöksadress: Ångström 11630
Telefon: 018-471  7209
E-postprogramadministration@uadm.uu.se

Annelie Karlsson Hult - Administratör
Besöksadress: Ångström 
Telefon: 018-471 4836
E-post: annelie.karlsson.hult@uu.se

Internationellt utbyte

Melinda Alfredéen
Samordnare för stöd för internationella studenter.
Internationell handläggare för utbytesstudenter
Besöksadress: Ångström 11205                             
Telefon: 018-471 6334
E-post: exchange@teknat.uu.se

Emma Svensson                                                                   
Samordnare för stöd för internationella studenter.
Internationell handläggare för utresande utbytesstudenter
Besöksadress: Ångström 11204
Telefon: 018-471 3099
E-post: exchange@teknat.uu.se
                

Schemaläggare

Camilla Söderlund - Schemaläggare
Civilingenjörsprogram: Kemiteknik, Molekylär bioteknik
Masterprogram: Geovetenskap, Hållbar utveckling 
Kandidatprogram: Geovetenskap och Kemi.
Besöksadress: Ångström 11211
Telefon: 018-471 3145, 070-4250579
E-post: schemafragor@angstrom.uu.se

Karin Cederberg - Schemaläggare
Civilingenjörsprogram: System i teknik och samhälle och Informationsteknologi.
Masterprogram: Industriell ledning och innovation, Industriell analys och Matematik
Kandidatprogram: Matematik
Ämneslärarprogrammet matematik
Besöksadress: Ångström 11213
Telefon: 018-471 3005
E-post: schemafragor@angstrom.uu.se

Desirée Falk - Schemaläggare
Högskoleingenjörsprogram: Byggteknik 
Masterprogram: Molekylär bioteknik, Fysik med geovetenskap och Bioinformatik
Telefon: 018-471 5614
E-post: schemafragor@angstrom.uu.se

Alma Larsson - Schemaläggare
Civilingenjörsprogram: Teknisk fysik och Teknisk fysik med materialvetenskap 
Masterprogram: Materialteknik och Kemi
Besöksadress: Ångström 11630
Telefon:018-471 7209 
E-postschemafragor@angstrom.uu.se

Eva Regnér - Schemaläggare
Civilingenjörsprogram: Elektroteknik, Energisystem och Miljö- och vattenteknik
Högskoleingenjörsprogram: Elektroteknik
Masterprogram: Förnybar elgenerering, Energiteknik och Vattenteknik
Besöksadress: Ångström 11213
Telefon: 018-471 2326
E-post: schemafragor@angstrom.uu.se

Åsa Lagerwall Schemaläggare
Högskoleingenjörsprogram: Maskinteknik och Industriell utveckling
Kandidatprogram: Ledarskap-kvalitet-förbättring 
Besöksadress: Ångström 11213
Telefon: 018-471 7135
E-postschemafragor@angstrom.uu.se

Alexander Kirsebom - Schemaläggare
Civilingenjörsprogram: Industriell ekonomi
Masterprogram:  Additiv tillverkning och Materialvetenskap
Högskoleprogram: Medicinsk teknik och Kärnkraftsteknik
Entreprenörskolan
Besöksadress: Ångström 11211
Telefon: 018-471 3105
E-post: schemafragor@angstrom.uu.se

Studie- och karriärvägledare

Moses Högback - Studie- och karriärvägledareMoses Högback. Porträtt.
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik (EI)
Civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik (E)
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik (F)
Besöksadress:
Ångström 11208
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 3002
E-poststudievagledare-EI@uadm.uu.se,
studievagledare-E@uadm.uu.se, studievagledare-F@uadm.uu.se

Eric Sönnert - Studie- och karriärvägledareEric Sönnert. Porträtt.
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik (F)
Högskoleingenjörsprogrammet i Kärnkraftsteknik (KKI)
Besöksadress: Ångström 11202
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 3015
E-post: studievagledare-F@uadm.uu.se,
studievagledare-kki@uadm.uu.se

Emma Svensson - Studie- och karriärvägledareEmma Svensson. Porträtt.
Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik (X)
Högskoleingenjörsprogrammet i Medicinsk teknik (MTI)
Masterprogrammet i bioinformatik
Besöksadress: Ångström 11204
Besöksbokning:
www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 3099
E-post:
studievagledare-MTI@uadm.uu.se; studievagledare-X@uadm.uu.seStudycounsellor-mbioinf@ibg.uu.se

Johannes Sjöholm - Studie- och karriärvägledareJohannes Sjöholm. Porträtt.
Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi (IT)
Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle (STS)
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik med
Materialvetenskap (Q)
Besöksadress: Ångström 11207
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 7704
E-post: Studievagledare-IT@uadm.uu.se;
studievagledare-STS@uadm.uu.seStudievagledare-Q@uadm.uu.se; 


Martin Holmberg. Porträtt.Martin Holmberg - Studie- och karriärvägledare
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik (BI)
Lika villkorssamordnare för studenter vid
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Besöksadress: Ångström 11234
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 1068
E-post:  studievagledare-bi@uadm.uu.se;
martin.holmberg@uadm.uu.se


Sonja Droschke - Studie- och karriärvägledare Sonja Droschke. Porträtt.
Tjänstledig
 

Elin Lundkvist - Studie- och karriärvägledare
Civilingenjörsprogrammet i Energisystem (ES)  
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik (MI)   
Besöksadress: Ångström 11209
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 2873
E-post: studievagledare-ES@uadm.uu.se
studievagledare-MI@uadm.uu.se

Paula Forslund - Studie- och karriärvägledare
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik (K)Paula Forslund. Porträtt.
Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi (I)
Masterprogrammet i Energiteknik (ET)
Besöksadress: Ångström 11210
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 3477
E-post: master-ET@uadm.uu.se; studievagledare-I@uadm.uu.se; studievagledare-k@uadm.uu.se

Melinda Alfredéen - Studie- och karriärvägledare Melinda Alfredéen. Porträtt.
Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi (IT)
Civilingenjörsprogrammet i Miljö- och vattenteknik (W)
Besöksadress: 
Ångström 11205
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka 
Telefon: 018-471 6334
E-postStudievagledare-IT@uadm.uu.se
studievagledare-W@uadm.uu.se

ENHETSchef

Eva Skytt. Porträtt.Eva Skytt - Enhetschef för enheten för studentservice
Besöksadress: Ångström 11233
Telefon: 018-471 6398
E-post: eva.skytt@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-01-27