Våga tala-kurs våren 2018

Det är många av oss som tycker det är jobbigt att tala inför andra, och blir så spända och nervösa att vi har svårt att göra oss själva rättvisa. Man blir uppmärksam på sig själv, orolig för att rodna, svettas, skaka, börja darra på rösten, staka sig eller att inte få fram ett ord…

Du som är student har säkert redan upptäckt att många av dina kurser innehåller moment där du ska göra olika muntliga presentationer. Du förväntas vara aktiv vid seminarier, redovisa grupparbeten och hålla föredrag. Kanske är det rent av examinatoriska moment som du måste göra för att alls bli godkänd på kursen!

Våga tala-kursen erbjuds därför dig som är student vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet och känner att du behöver komma till rätta med den här typen av problem.

Kursens syfte att ge kunskap, och att ge tillfälle att öva på muntliga presentationer inför andra. Vi diskuterar, gör olika övningar och provar att göra mindre presentationsuppgifter inför varandra. Vi börjar försiktigt med att deltagarna få berätta någonting utifrån en förbestämd rubrik inför varandra två och två. Så tar vi små steg genom kursträffarna för att avsluta med en litet längre presentation inför hela gruppen.

Den som vill kan bli filmad för att få se hur man själv ser ut och uppträder under en muntlig presentation. Då filmas deltagaren med sin egen mobil, så att man kan veta att ingen annan ska få se filmen om man inte vill det.

OBS att kursen inte är någon psykologisk behandling även om den löst bygger på ACT/KBT. Det handlar om att få kunskap om sina egna reaktioner och att i en trygg miljö få träna på successivt mer och mer krävande presentationsuppgifter.

I kursen stöttar vi varandra, och ger konstruktiv feedback. Och kanske viktigast av allt – vi jämför oss inte med varandra. Var och en har sitt eget utgångsläge, och sin egen väg att gå!

Max 15 deltagare.

Välkommen med din intresseanmälan till:

Martin Holmberg
Lika villkorssamordnare
vid Fakulteten för Teknik och Naturvetenskap
martin.holmberg@uadm.uu.se
018-4711068