SNPF - Nätverket för studenter med NPF och andra liknande svårigheter

På grund av minskat intresse är Nätverket SNPF sedan H17 inaktivt. När intresse finns återupptar vi verksamheten. Tillsvidare erbjuds Våga tala-kurs för dig som tycker det är svårt eller jobbigt att tala inför andra – att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller bara vara aktiva vid seminarier.

Kursen ges med fem-sex träffar under vårterminen 2018

För mer information och anmälan till kursen: kontakta fakultetens lika villkorssamordnare för studenter, Martin Holmberg

 - - -

SNPF är ett nätverk som vänder sig till studenter med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t.ex. ADHD, ADD, Tourettes, Asperger, OCD) men även andra svårigheter som t. ex. social fobi och koncentrationssvårigheter. Till nätverket, som anordnar en rad nätverksträffar varje termin, är du välkommen även om du inte kan uppvisa intyg på någon diagnos.

Nätverkets syfte är i första hand att fungera som samlingspunkt för studenter med liknande svårigheter, för att de ska kunna stötta varandra. Nätverket vill även  vara en länk mellan studenten och de stödresurser som universitetet erbjuder.

Kontaktperson för nätverket är fakultetens lika villkorssamordnare.

Ny student

Initiativet till nätverket har tagits av studenter, som själva vet hur det kan kännas att komma som ny student till Uppsala. Våra campusområden är stora med flera stora byggnader som kan verka både skrämmande och förvirrande. Att hitta rätt i schema och lokaler kan upplevas som en stor utmaning. Man blir också ofta tvungen att röra sig bland många och idel nya både lärare och medstudenter, något som kan upplevas påfrestande vare sig man har en funktionsnedsättning eller inte.

Redan student

Svårigheter som kanske inte märkts på gymnasiet kan dyka upp när man börjar på universitet. Här befinner man sig ofta i större grupper med människor, på stora föreläsningar. Man behöver ta större eget ansvar för att organisera sina studier. Studietempot är ofta högre än vad man är van vid. Det kan vara svårt att balansera fritiden med studierna, och det kan vara svårt att hantera stress. Det är också lätt att känna att man försvinner i mängden och hamnar utanför när man börjar på program/kurs med helt nya människor. Man kan få svårt att knyta nya kontakter.

Det är här SNPF kommer in i bilden. Nätverket syftar till att hjälpa både nya och gamla studenter att komma i kontakt med varandra, att få rätt hjälp och stöd, och dessutom att få lite stärkt självkänsla och våga ta lite mer plats i sina respektive grupper.