Regler och rättigheter

"Regler och rättigheter för dig som är student" (universitetsgemensamma regler)

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina läsår 2016/2017

Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina läsår 2017/2018

Teknisk- naturvetenskaplig fakultets riktlinjer för anonymitetskodning av skriftliga prov

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens handlingsplan för lika villkor för studenter 2017-2019

Schemaläggning för fakultetens studenter vid Utnarm

Riktlinjer för kursvärderingar

Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor

Föreskrifter för examination på obligatoriska programkurser som ej längre ges, p.g.a. övergången till den nya högskoleförordningen 2007

Fusk och plagiat

Som student måste du informera dig om vad som räknas som plagiat, sätta dig in i hur man refererar och citerar andras arbete och följa de instruktioner du får av dina lärare. På Institutionen för biologisk grundutbildning (IBG) har man satt samman en handbok om fusk och plagiat som innehåller information giltig för alla fakultetens program.

HAR DU KLAGOMÅL ELLER SYNPUNKTER?

Vill du framföra ett klagomål eller en synpunkt som rör din utbildning eller din studiemiljö? Beroende på vilken fråga det gäller och vad som passar dig så finns det olika instanser som du kan vända dig till. Information om vart du vänder dig med klagomål och synpunkter

Inflytande över utbildningen

Som student ges du möjlighet till inflytande över din utbildning vilket bidrar till att hålla en hög utbildningskvalitet. Missa inte att delta i den kursutvärdering som görs efter varje avslutad kurs. Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) bevakar studieintressen i frågor som rör utbildning, det studiesociala, arbetsmarknaden och internationalisering. Det sitter studentrepresentanter i alla fakultetens nämnder och råd som till exempel utbildningsnämnder, programråd och pedagogiska råd. Här hittar du kontaktuppgifter