Stöd och service för Teknatstudenter

Vem har svaret på just min fråga?

Här hittar du en lista på de som tillhandahåller studentservice för dig.

Studentservicedisken på Ångström kan svara på övergripande frågor i studentärenden. Institutionernas studentservice kan utöver övergripande frågor även hjälpa dig med ämnesspecifika frågor som till exempel antagning, kursregistrering, resultatrapportering. Studie- och karriärvägledning för de flesta tekniska program finns på studentservice Ångström medan det för övriga program finns på respektive ämnes studentservice/kurskansli.

Studie- och karriärvägledning

Du kan vända dig till våra duktiga studievägledare  med frågor som rör dina studieval, eventuella problem med studierna eller studiesituationen och karriärfunderingar. Studievägledarna har alla ansvar för olika program och är därför experter på frågor rörande just ditt program. Mer om studie- och karriärvägledning

Är du i behov av särskilt stöd?

Det finns ett antal olika instanser inom och utanför universitetet som ger stöd och hjälp när man är i behov av särskilt stöd i studierna. Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har en Samordnare för studenter i behov av särskilt stöd dit man kan vända sig för stöd och råd. Information om särskilt stöd för Teknatstudenter

Regler och rättigheter

På Uppsala universitet finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor som tar upp vilka krav du kan ställa på bland annat fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kursplaner och scheman, studentinflytande och undervisning. Vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet finns en likabehandlingsplan och andra dokument och föreskrifter som kopplar till regler och rättigheter. 
Läs mer och få länkar till dokumenten på vår sida om regler och rättigheter

Campusinformation

Information som är kopplad till campus som till exempel bokning av grupprum, hur man hitta till olika lokaler, vart man kan värma medhavd mat, info om passerkort med mera hittar du på respektive campuswebb. Utbildningarna inom teknik, matematik, data och naturvetenskap är samlade på sex campus: Ångströmlaboratoriet (teknik, kemi, matematik, fysik och astronomi) Informationsteknologiskt centrum, ITC (datavetenskap), Biomedicinskt centrum, BMC (kemi och biologi), Evolutionsbiologiskt centrum, EBC (biologi), Geocentrum (geovetenskap) och Campus Gotland (geovetenskap, teknik och biologi)

Datortjänster

På universitetets gemensamma sida "IT för studenter" hittar du information om datornät, Studentportalen och Studium, trådlösa nätverk, e-post, utskrifter, gratis programvaror.

Matlab - ett beräkningsprogram som kan användas inom många olika områden, ex matte, signalbehandling, medicinteknik mm. Återkommer i olika kurser inom i princip alla högskole- & civilingenjörsprogram.
 

Bibliotek

Uppsala universitetsbibliotek består av elva enhetsbibliotek, inklusive Almedalsbiblioteket på Gotland. För dig som student erbjuder biblioteket kurslitteratur, läsplatser, undervisning och annat stöd. Det fysiska och det digitala biblioteket existerar parallellt. Utöver universitetsbiblioteket finns Nationsbiblioteken vid studentnationerna i Uppsala som är specialiserade inom ett par områden och har kurslitteratur inom vissa ämnen. Sök kurslitteratur i den gemensamma katalogen på Nationsbibliotekens webbplats
 

Här hittar du studentservice på Teknat

Vem har svaret på just min fråga?

Studentservicedisken på Ångström kan svara på övergripande frågor till alla våra studenter. Institutionernas studentservice kan utöver övergripande frågor även hjälpa dig med ämnesspecifika frågor som till exempel antagning, kursregistrering, resultatrapportering. Studie- och karriärvägledning för de flesta tekniska program finns på studentservice Ångström medan det för övriga program finns på respektive ämnes studentservice.

Ångström

Studentservice BMC, biologi och kemi inom teknat fakulteten
(Biomedicinskt centrum)

Studentservice ITC (IT-kansliet) (Informationsteknologiskt Centrum)

Studentservice EBC (IBG-kansliet) (Evolutionsbiologiskt centrum)

Studentservice Geocentrum

Studentservice Gotland

Studentservice Uppsala universitet
(har en bredare överblick över universitetets hela utbud)