DiaNa kommunikationsträning

DiaNa (Dialog för Naturvetare och teknologer) är muntlig-, skriftlig- och gruppkommunikation.  DiaNa pedagogiken tillämpas på kurser inom flera av programmen inom teknik och naturvetenskap. Läs mer om DiaNa
 

Fusk och plagiat

 

Som student måste du informera dig om vad som räknas som plagiat, sätta dig in i hur man refererar och citerar andras arbete och följa de instruktioner du får av dina lärare.  Se handbok om fusk och plagiat.