Möjlighet till ”plussning” tas bort - lika villkor ska gälla för studenter

15 december 2020

Idag har ingenjörsstudenter rätt till förnyat prov i betygshöjande syfte, sk plussning, på de flesta kurser. Det är nu beslutat att denna möjlighet kommer att tas bort. Anledningen till avskaffandet är att det idag förekommer mycket samläsning mellan ingenjörsprogam och andra program där förnyat prov i betygshöjande syfte inte är tillåtet. Det gör att det blir olika villkor för studenter på samma kurs.

Rektor har beslutat att rätten till förnyat prov inte längre ska finnas för kurstillfällen som börjar fr.o.m. 2021-07-01.  

Förnyat prov i betygshöjande syfte får idag ske senast ett år efter det att kursen/delkursen för första gången registrerats med godkänt betyg i Ladok och senast innan ansökan om examen lämnas in. Det går fortfarande att skriva omprov i betygshöjande syfte för kurser som gått och går fram till dess. Omprov sker då vid de vanliga tentamens- och omtentamenstillfällena.

Vid frågor vänligen kontakta din programstudievägledare.

Läs artikel där utbildningsdekan Cecilia Johansson berättar mer om beslutet.