Kontakta oss

Kurskanslier och studentservice

Har du frågor som rör dina kurser, till exempel om antagning, behörighet, registrering och resultatrapportering, ska du vända dig till institutionernas kurskanslier.

Har du generella studierelaterade frågor kan du vända dig till receptionen på Ångström. Där kan du även få hjälp med registerutdrag, intyg, bokning av grupprum och hänvisning.

SCHEMALÄGGARE

Schemafrågor och ändringar gällande civil- och högskoleingenjörsprogram samt program inom geovetenskap, kemi, matematik och hållbar utveckling hanteras av Enheten för studentserviceKontaktaschemafragor@angstrom.uu.se

Schemaläggning för övriga program sköts av respektive kurskansli. 

Programansvariga 

Civilingenjörsprogram
Elektroteknik - Mikael Bergkvist
Energisystem - Henrik Sjöstrand
Industriell ekonomi - Nina Kivinen
Informationsteknologi - Lars-Åke Nordén
Kemiteknik - Erik Lewin
Miljö och vattenteknik - Roger Herbert
Molekylär bioteknik -  Karin Stensjö
System i teknik och samhälle - Elisabet Andresdottir
Teknisk fysik - Stefan Johansson
Teknisk fysik med materialvetenskap - Lena Klintberg

Högskoleingenjörsprogram
Byggteknik - Petra Pertoft
Elektroteknik - José Perez (Johan Abrahamsson tjänstledig)
Industriell utveckling - Gunnar Dahlin
Kärnkraftteknik - Michael Österlund
Kvalitetsutveckling och ledarskap - Gunnar Dahlin
Maskinteknik - Lars Degerman
Medicinsk teknik - Caroline Öhman Mägi

Kandidatprogram
Biologi - Sebastian Sobek
Datavetenskap - Johannes Borgström
Energiomställning - hållbarhet och ledarskap - Karl Nilsson
Fysik - Matthias Weiszflog
Geovetenskap - Karin Högdahl
Kemi - Helena Grennberg
Ledarskap-kvalitet-förbättring - Mia Ljungblom
Matematik - Martin Herschend
Miljövetenskap - Karin Bengtsson

Lärarutbildning (samordnare)
Biologi: Ronny Alexandersson
Fysik: Matthias Weiszflog
Kemi: Anders Thapper
Matematik: Veronica Crispin Quinonez
Naturvetenskap: Ronny Alexandersson

Två-årigt program som leder mot högskoleexamen (utlyses ej längre)
Ledarskap-kvalitet-förbättring - Mia Ljungblom

Masterprogram
Additiv tillverkning - Urban Wiklund
Analytisk kemi - EACH - Jonas Bergquist
Batteriteknik och energilagring - Erik Berg
Bildanalys och maskininlärning - Natasa Sladoje
Biofysik - Nicusor Timneanu
Biologi - Richard Svanbäck 
Bioinformatik - Lisa Klasson
Dataanalys - Matteo Magnani
Datavetenskap - Lars-Henrik Eriksson
Elektriska framdrivningssystem - Valeria Castellucci
Energiteknik - Albert Mihranyan
Evolutionsbiologi - MEME - Jacob Höglund
Fysik - Andreas Korn
Förnybar elgenerering - Saman Majdi 
Geovetenskap - Abigail Barker
Hållbar destinationsutveckling - Ulrika Persson-Fischier
Hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM - Pauline Jeanneret
Hållbar utveckling - Magdalena Kuchler (UU), Örjan Östman (SLU)
Inbyggda system - Pontus Ekberg
Industriell analys - Matías Urenda Moris
Industriell ledning och innovation - Åse Linné
Kemi - Christer Elvingson
Kvantteknologi - Håkan Rensmo
Matematik - Julian Külshammer 
Materialteknik - Mikael Karlsson
Materialvetenskap - Biplab Sanyal
Molekylär bioteknik - Suparna Sanyal
Paleobiologi - PANGEA - Michael Streng
Tillämpad beräkningsvetenskap - Salman Toor
Tillämpad bioteknik - Suparna Sanyal
Vattenteknik - Ekaterina Sokolova
Vindkraftsprojektering - Liselotte Aldèn

Magisterprogram (1-årigt)
Hållbar destinationsutveckling - Ulrika Persson-Fischier
Vindkraftsprojektering - Liselotte Aldèn

Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Jannika Chronholm Andersson

Ämneskoordinatorer

Biologi: Mikael Thollesson 
Datavetenskap: Tobias Wrigstad
Fysik: Lisa Freyhult
Geovetenskap: Sebastian Willman
Kemi: Felix Ho
Matematik: Jörgen Östensson
Teknik: Annica Nilsson

Utbildningsledare

Emma Kristensen (civil- och högskoleingenjörsprogram samt tekniska kandidat- och masterprogram)
Susanne Paul (naturvetenskapliga kandidat-, magister- och masterprogram samt utbildning på forskarnivå)
Sara Rosenqvist (utbildning på grund- och avancerad nivå)
Lena Strålsjö (livslångt lärande, näringslivssamverkan i utbildningen)
Karin Berggren Bremdal (utbildning på forskarnivå)
Magnus Strandås (internationalisering)
Sara Lind (internationella utbildningssamarbeten, utbildning på forskarnivå)

Dekan för utbildning

I fakultetens ledning finns förutom vicerektor och ställföreträdande vicerektor tre dekaner, en för forskning, en för samverkan och en för utbildning. Här hittar du kontaktuppgifter till alla i fakultetsledningen.

Nämnder och råd

Senast uppdaterad: 2022-01-27