Kontakta oss

Studentservice på Teknat

Ångström

Studentservice BMC, biologi och kemi inom teknat fakulteten
(Biomedicinskt centrum)

Studentservice ITC (IT-kansliet) (Informationsteknologiskt Centrum)

Studentservice EBC (IBG-kansliet) (Evolutionsbiologiskt centrum)

Studentservice Geocentrum

Studentservice Gotland

Studentservice Uppsala universitet
(har en bredare överblick över universitetets hela utbud)

Programansvariga 

Civilingenjörsprogram
Elektroteknik - Mikael Bergkvist
Energisystem - Henrik Sjöstrand
Industriell ekonomi - Nina Kivinen
Informationsteknologi - Lars-Åke Nordén
Kemiteknik - Mats Boman
Miljö och vattenteknik - Roger Herbert
Molekylär bioteknik -  Jan Andersson
System i teknik och samhälle - Elisabet Andresdottir
Teknisk fysik - Stefan Johansson
Teknisk fysik med materialvetenskap - Lena Klintberg

Högskoleingenjörsprogram
Byggteknik - Petra Pertoft
Elektroteknik - Johan Abrahamsson
Industriell utveckling - Gunnar Dahlin
Kärnkraftteknik - Michael Österlund
Kvalitetsutveckling och ledarskap - Gunnar Dahlin
Maskinteknik - Lars Degerman
Medicinsk teknik - Caroline Öhman Mägi

Kandidatprogram
Biologi - Sebastian Sobek
Datavetenskap - Johannes Borgström
Energiomställning - hållbarhet och ledarskap - Karl Nilsson
Fysik - Matthias Weiszflog
Geovetenskap - Karin Högdahl
Kemi - Helena Grennberg
Ledarskap-kvalitet-förbättring - Mia Ljungblom
Matematik - Martin Herschend
Miljövetenskap - Karin Bengtsson

Lärarutbildning (samordnare)
Biologi: Ronny Alexandersson
Fysik: Matthias Weiszflog
Kemi: Anders Thapper
Matematik: Veronica Crispin Quinonez
Naturvetenskap: Ronny Alexandersson

Två-årigt program som leder mot högskoleexamen (utlyses ej längre)
Ledarskap-kvalitet-förbättring - Mia Ljungblom

Masterprogram
Additiv tillverkning - Urban Wiklund
Analytisk kemi - EACH - Jonas Bergquist
Batteriteknik och energilagring - Erik Berg
Bildanalys och maskininlärning - Natasa Sladoje
Biofysik - Nicusor Timneanu
Biologi - Richard Svanbäck 
Bioinformatik - Lisa Klasson
Dataanalys - Matteo Magnani
Datavetenskap - Lars-Henrik Eriksson
Elektriska framdrivningssystem - Valeria Castellucci
Energiteknik - Albert Mihranyan
Evolutionsbiologi - MEME - Jacob Höglund
Fysik - Andreas Korn
Förnybar elgenerering - Saman Majdi 
Geovetenskap - Abigail Barker
Hållbar destinationsutveckling - Ulrika Persson-Fischier
Hållbar och innovativ hantering av naturresurser - SINReM - Pauline Jeanneret
Hållbar utveckling - Magdalena Kuchler (UU), Örjan Östman (SLU)
Inbyggda system - Pontus Ekberg
Industriell analys - Matías Urenda Moris
Industriell ledning och innovation - Åse Linné
Kemi - Christer Elvingson
Kvantteknologi - Håkan Rensmo
Matematik - Julian Külshammer 
Materialteknik - Mikael Karlsson
Materialvetenskap - Biplab Sanyal
Molekylär bioteknik - Suparna Sanyal
Paleobiologi - PANGEA - Michael Streng
Tillämpad beräkningsvetenskap - Salman Toor
Tillämpad bioteknik - Suparna Sanyal
Vattenteknik - Ekaterina Sokolova
Vindkraftsprojektering - Liselotte Aldèn

Magisterprogram (1-årigt)
Hållbar destinationsutveckling - Ulrika Persson-Fischier
Vindkraftsprojektering - Liselotte Aldèn

Tekniskt/naturvetenskapligt basår - Jannika Chronholm Andersson

Ämneskoordinatorer

Biologi: Mikael Thollesson 
Datavetenskap: Tobias Wrigstad
Fysik: Lisa Freyhult
Geovetenskap: Sebastian Willman
Kemi: Felix Ho
Matematik: Jörgen Östensson
Teknik: Annica Nilsson

Schemaläggare

För schemafrågor/ändringar gällande civil- och högskoleingenjörsprogram samt program inom geovetenskap, kemi, matematik och hållbar utveckling Kontaktaschemafragor@angstrom.uu.se

Schemaläggning för övriga program sköts av respektive kurskansli

Utbildningsledare

Emma Kristensen (civil- och högskoleingenjörsprogram samt tekniska kandidat- och masterprogram)
Susanne Paul (naturvetenskapliga kandidat-, magister- och masterprogram samt utbildning på forskarnivå)
Sara Rosenqvist (utbildning på grund- och avancerad nivå)
Lena Strålsjö (livslångt lärande, näringslivssamverkan i utbildningen)
Karin Berggren Bremdal (utbildning på forskarnivå)
Magnus Strandås (internationalisering)
Sara Lind (internationella utbildningssamarbeten, utbildning på forskarnivå)

Dekan för utbildning

I fakultetens ledning finns förutom vicerektor och ställföreträdande vicerektor tre dekaner, en för forskning, en för samverkan och en för utbildning. Här hittar du kontaktuppgifter till alla i fakultetsledningen.

Nämnder och råd

Senast uppdaterad: 2021-09-23