Forskarutbildning

Lagerkrans. Illustration.Uppsala universitet har utbildning på forskarnivå inom många ämnesområden. Frågeställningarna sträcker sig från grundforskning till tillämpad och industrinära forskning.

Inom teknisk naturvetenskaplig fakultet kan två examina med olika längd förläggas på forskarnivå: filosofie eller teknologie doktorsexamen (4 år) och filosofie eller teknologie licentiatexamen (2 år).

Lediga platser inom utbildningen på forskarnivå utlyses av den institution eller det forskningsprogram som ansvarar för ämnet eller inriktningen. De publiceras på universitetets sida över lediga tjänster. Om du är intresserad av att jobba i en specifik forskargrupp kan du alltid visa intresse oavsett om de har någon tjänst ute eller inte.

Uppsala universitets målsättning är att alla studerande på forskarnivå anställs som doktorander men antagning kan även ske med annan finansiering, t.ex. i form av externa stipendier. Utbildningen har en hög kvalitet och en sådan uppbyggnad att den som framgångsrikt har gått igenom den är väl kvalificerad för anställning vid de bästa universiteten inom och utom landet, inom näringsliv, myndigheter och samhället i övrigt. Utbildningsmiljön har en internationell prägel med medarbetare från världens alla hörn.