Examen för Teknatstudenter

När sista tentan är fixad och examensarbetet är godkänt, då är det dags att ansöka om examen. Även om du skulle fått ett arbete redan innan du är helt klar så tänk på att du med största sannolikhet kommer att behöva examensbeviset under din framtida karriär.

Här har vi samlat information som du behöver för att planera och ansöka om examen.

Examensdiplom. FotoPlanera din examen

Så ansöker du – en checklista

Utbildningsnivåer och examina

Huvud- och biområden

Om examensbeviset

Examensceremoni

Behåll kontakten med Uppsala universitet

 

Planera din examen

Oavsett om du läser fristående kurser,  går ett program med stort utrymme för egna kursval eller ett med till stor del förutbestämd studiegång är det bra att sätta sig in i vilka examensmöjligheter som finns och vad som krävs för dessa redan på tidigt stadium.

 • För yrkesexamina hittas examenskraven i utbildningsplanen för aktuellt program. 

Har du tankar kring din examen eller vad du vill göra efter examen kan du alltid bolla med din studie- och karriärvägledare.

Att tänka på redan innan det är dags att ta ut examen:

 1. Har du läst kurser vid annat lärosäte eller utanför det program du läser och som passar in i ditt program – då kan du få dem tillgodoräknade, även del av kurs. Var medveten om att ansökan om tillgodoräknande kan ta tid. 
  Läs mer om tillgodoräknande
   
 2. Välj kurser utifrån intresse men ha även med i beräkningen hur de passar in i examen. Håll koll på vilken nivå och vilken ämnesklassning kurserna du läser har – det ser du i kursplanen. Om kurser överlappar innehållsmässigt kan de inte räknas in tillsammans fullt ut i examen. Denna bedömning görs när du ansöker om examen (kandidat eller master) eller när du ansöker om tillgodoräknande (civilingenjör) men du kan göra ett överslag själv, ofta är det ganska tydligt om överlapp finns eller ej. Är du tveksam så fråga din studievägledare. Sök kursplan på universitetets centrala webbsida
   
 3. Om du funderar på att åka på utbytesstudier, ta då med i beräkningen om de kurser du läser där kommer att kunna tillgodoräknas i din examen eller ej. Upplevelsen, språkkunskaperna och erfarenheten av en annan kultur kan självklart överväga vikten av att kunna få in poängen i examen men det är bra att vara medveten i det redan i förväg.
  Om du vill få kurserna tillgodoräknade tänk då på att få bevis över avslutade kurser i original, samt annat material som kursplaner, kurshandböcker etc, med dig hem.
   
 4.  Är du intresserad av att ta ut flera examina? Kontakta då din studievägledare för råd.
   


 

Så ansöker du – en checklista

Se till att du uppfyller kriterierna för den examen du ska ta ut.

Examenskriterierna hittar du i utbildningsplanen för ditt program

Det kan bli komplicerat för dig som gått ett program med många obligatoriska kurser, eftersom programmen kan ha förändrats. Det är viktigt att vara medveten om att kurser kan tas bort, och att utbildnings och studieplaner kan förändras. Det kan ställa till problem om du av någon anledning inte tagit kurserna enligt studieplanen. Det är också möjligt att uppfylla alla obligatoriska kurser för en studieplan senare än det du började men inte tidigare.

Exempel: Du började 2012 och läste 1:an och 2:an. Efter detta gjorde du ett uppehåll och för att sedan läsa klart utbildningen. Då har du rätt att ta ut examen om du uppfyller studiegången för de som började 2007 eller för de som började 2013. Studiegången hittar du i studiehandboken. För att följa 2012 års studiegång så kollar man på årskurs 1 i 2012/2013 studiehandbok, årskurs 2 i 2013/2014 års studiehandbok och så vidare.

Specifika övergångsregler för ingenjörsprogrammen (17 kB)

För dig som påbörjat dina studier före den 30 juni 2013 på Gotland finns det övergångsbestämmelser som gör det möjligt att ta ut examen från Uppsala universitet enligt Högskolan på Gotlands lokala examensregler. Vänligen kontakta examen@uadm.uu.se för mer information.

Välj vilka kurser du vill ha med i examen
Din examen ska innehålla exakt det antalet högskolepoäng programmet är på
(plus eventuellt överskjutande poäng om det inte går att ta bort en kurs).

Har du kurser så att du precis uppfyller examenskravet så behöver du inte välja kurser, alla kurser kommer med i din examen. Om du ansöker om en yrkesexamen räknas bara kurser som ingår i ditt program eller som du har infört i programmet.

Har du fler poäng så måste du tydligt ange vilka kurser som ska ingå i din examen.

Har du tillgodoräknade/införda kurser från Uppsala universitet eller andra svenska lärosäten, markera de kurser du har läst och inte tillgodoräknande/införandebesluten.

Se till att allt du ska ha med i examen finns registrerat och är korrekt
Se till att alla kurser som du vill ha inräknande i ditt examensbevis finns inrapporterade i Ladok.

Logga in och ta ut ett resultatintyg ur studentregistret Ladok. Kontrollera att samtliga kurser som ska ingå i examen är slutrapporterade. Kontrollera också att ditt namn är rätt i Ladok, det är namnet som står där som även anges på examensbeviset.

Ibland räcker det inte med att visa upp resultatintyg från annat lärosäte utan de måste tillgodoräknas eller införas. För kurser tagna på utländskt universitet måste alltid tillgodoräknande göras.

Regler och blanketter för tillgodoräkna/införa kurs eller del av kurs

Skicka in ansökan!

Ansökan görs i Ladok.
 

Vad händer sen?

Handläggningstiden för att få ut examensbeviset kan variera mellan några dagar till flera månader beroende på arbetsbelastningen på examensenheten.  Direkt efter vårterminens slut är handläggningstiden som längst och kan då uppgå till tre månader.

Examensbevisen skickas ut med rekommenderad post och hämtas, personligen, på postutlämningsställe. (Kom ihåg att du måste uppvisa legitimation vid uthämtande.)

Examensbeviset kan också hämtas ut på Servicecenter, Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7. Ange i ansökan att Du vill hämta ut beviset och tydliga kontaktuppgifter så vi kan nå dig när beviset är klart. Även när du hämtar ut ditt examensbevis på Servicecenter skall ID-handling uppvisas.

När du har fått examensbeviset

När du har fått ditt examensbevis läs igenom det noggrant. Om det finns felaktigheter eller oklarheter kontakta examensenheten direkt.

Utbildningsnivåer och examina

Information om utbildningsnivåer och examina hittar du på universitetets gemensamma studentwebb

Huvud- och biområden

Information om vilka huvud- och biområden som finns hittar du på universitetets gemensamma studentwebb

Om examensbeviset

På examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades. Examen på grundnivå och avancerad nivå som utfärdas från och med 2003 är svensk- och engelskspråkig. Till examensbeviset hör också en engelskspråkig beskrivning av din examen, ett så kallat Diploma Supplement (se exempel på Diploma Supplement (1,55 MB). Både examensbevis och Diploma Supplement utfärdas utan kostnad. Du som tagit ut grundexamen under 2002 eller tidigare kan få en översättning av examensbevis/kursbevis till engelska, ett så kallat Official Transcript of Records, mot en avgift på 125 kr.

Examensceremoni

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten anordnar varje höst en examensceremoni för fakultetens nyutexaminerade studenter. Den vänder sig till fakultetens alla studenter på grundnivå och avancerad nivå. Ceremonin äger rum i universitetsaulan. För att få delta i examensceremonin måste du ha erhållit din examen senast vid anmälningstidens utgång. För masterstudenter anordnas också en särskild universitetsgemensam examensceremoni på våren

The Faculty of Science and Technology organizes each fall a graduation ceremony for the Faculty’s graduates. To attend the ceremony you need to have your graduation at the time of your notification. The ceremony will be in Swedish. A Closing Ceremony especially for International Master Students is being held every year in the beginning of June. 

Behåll kontakten med Uppsala universitet

I alumnnätverket håller du kontakten med både ditt universitet och andra alumner samtidigt som du knyter nya intressanta kontakter. Uppsala universitets alumnnätverk

Senast uppdaterad: 2021-05-25