Utvärderingar

UppFÖLJNING AV ENKÄTSTUDIE INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 

Uppföljning av enkätstudie inom utbildning på forskarnivå: Rapport 2018
Uppföljning av enkätstudien: Forskarutbildningen vid Uppsala universitet ur tre perspektiv - Doktorander, handledare och alumner vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Utvärdering av utbildningen på forskarnivå: FU10

Utvärdering av utbildningen på forskarnivå: Rapport FU10
Institutionsbesök, rapporter
Fakultetsnämndens beslut

Självvärderingar FU10