OBLIGATORISK KURS I FORSKNINGSETIK

För doktorander inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten som antogs efter 1 juli 2008 är det obligatoriskt med kurs i forskningsetik om minst 2 hp för licentiat- och doktorsexamen. Kursen Ethics of technology and science (del I) alternativt kursen Research Ethics for Science and Technology rekommenderas.

Kurstillfällen i forskningsetik under 2021

Ethics of Technology and Science (del I)

Kursen kommer ges vid ett tillfälle på våren och vid två tillfällen på hösten. Datum kommer senare.

Research Ethics for Science and Technology

  • Preliminärt schema för första kurstillfället 2021: 22-24/2, 1-3/3 och 8-10/3. Sista ansökningsdag är den 22 november 2020. Anmälan
  • Preliminärt schema för andra kurstillfället 2021: 12-14/4, 19-21/4 och 26-28/4. Sista ansökningsdag är den 11 januari 2021. Anmälan
  • Preliminärt schema för tredje kurstillfället 2021: 1-3/11, 8-10/11 och 15-17/11. Sista ansökningsdag är den 3 augusti 2021. Anmälan

Tillgodoräknande av alternativa etikkurser

Möjlighet att tillgodoräkna alternativa etikkurser finns också. Eventuella tillgodoräknanden handläggs av institutionens studierektor för utbildning på forskarnivå för beslut i forskarutbildningsnämnden.
 

Kurstillfällen i forskningsetik under 2020

Ethics of Technology and Science (del I)

  • Preliminärt schema för första kurstillfället under 2020: 30/1, 6/2, 12/2 och 20/2, kl 9-12. Anmälan är stängd.
  • Preliminärt schema för andra kurstillfället under 2020: 7/5, 12/5, 19/5 och 16/5, kl 9-12. Anmälan är stängd.
  • Preliminärt schema för tredje kurstillfället under höstterminen 2020: 1/10, 8/10 kl. 10-12, 15/10 och 22/10 kl. 9-12. Anmälan är stängd.

Research Ethics for Science and Technology

  • Preliminärt schema för första kurstillfället 2020: 21-23/1, 28-30/1 och 4-6/2.  Anmälan är stängd.
  • Preliminärt schema för andra kurstillfället 2020: 8-10/9, 15-17/9 och 22-24/9.  Anmälan är stängd.
  • Preliminärt schema för tredje kurstillfället 2020: 10-12/11, 17-19/11 och 24-26/11.  Anmälan är stängd.

Tillgodoräknande av alternativa etikkurser

Möjlighet att tillgodoräkna alternativa etikkurser finns också. Eventuella tillgodoräknanden handläggs av institutionens studierektor för utbildning på forskarnivå för beslut i forskarutbildningsnämnden.