Ämnesstudieplaner

Astronomi
med inriktning mot astrofysik

Beräkningsvetenskap
med inriktning mot numerisk analys

Bioinformatik**
**För nyantagning efter 2019-07-01, se molekylär biovetenskap.

Biokemi

Biologi (gemensam studieplan för alla inriktningar)
med inriktning mot: ekologisk botanik, ekotoxikologi, evolutionär funktionsgenomik, evolutionär genetik, evolutionär organismbiologi, fysiologisk botanik, jämförande fysiologi, limnologi, mikrobiologi**, miljötoxikologi, molekylär bioteknik**, molekylär cellbiologi**, molekylär evolution**, molekylär immunologi**, molekylärbiologi**, människans evolution och genetik, populationsbiologi, strukturbiologi**, systematik, zooekologi, zoologisk bevarandebiologi, zoologisk utvecklingsbiologi
**För nyantagning efter 2019-07-01, se molekylär biovetenskap.

Byggteknik
med inriktning mot geoteknik

Datavetenskap
med inriktning mot: databasteknikdatavetenskapens didaktikdatorkommunikationinbyggda systemmänniska-datorinteraktion

Datoriserad bildbehandling

Elektroteknik
med inriktning mot: reglerteknik, signalbehandling

Fysik
med inriktning mot: astrofysikatom- molekyl- och kondenserade materiens fysik*, biofysik (TNFYSI10)*, biofysik (TNFYSI03)**, elementarpartikelfysik*, fysikens didaktik, jonfysik*, kärnfysik*rymd- och plasmafysiktillämpad kärnfysik*
* För nyantagning fr.o.m. 2016-11-01 se fysik.
**För nyantagning efter 2019-07-01, se molekylär biovetenskap.

Geofysik (gemensam studieplan för inriktningar)
med inriktning mot: fasta jordens fysik, seismologi

Geovetenskap
med inriktning mot: historisk geologi och paleontologi, miljöanalysmineralogi, petrologi och tektoniknaturgeografi

Hydrologi

Kemi
med inriktning mot: analytisk kemibiofysik**,  fysikalisk kemikemisk fysik, materialkemimikrobiell kemimolekylär biomimetikoorganisk kemi, organisk kemipolymerkemi, teoretisk kemi
**För nyantagning efter 2019-07-01, se molekylär biovetenskap.

Matematik

Meteorologi

Molekylär biovetenskap

Naturresurser och hållbar utveckling

Teknisk fysik
med inriktning mot: atmosfäriska urladdningar, byggteknik och byggd miljöelektricitetsläraelektronikfasta tillståndets fysikhållfasthetsläraindustriell teknik, materialanalys, materialvetenskapmikrosystemteknikmikrovågsteknik
nanoteknologi och funktionella materialtillämpad mekaniktribomaterial

Teoretisk fysik

Tillämpad matematik och statistik