Banner W

Miljö- och vattenteknikalumner i arbetslivet

THEO ÄR MILJÖKONSULT

Theo Voulgaridis arbetar som miljökonsult inom VA på Norconsult i Stockholm och Uppsala. Arbetsuppgifterna är varierande och omsätter ett brett spektra av förvärvade kunskaper från W-programmet i uppdrag som omfattar allt från VA-juridik, till skyfallskarteringar och projektering av nya VA-ledningar.

Förutom ovanstående arbetsuppgifter har Theo engagerat sig i företagets hållbarhetsarbete och varit drivande i arbetet att implementera ett nytt verktyg som syftar till öka uppfyllandet av Agenda 2030 i företagets uppdrag. Theo valde att bredda sin utbildning med ett MFS om biokol i Kenya, kurser inom hållbar utveckling, MKB, miljökommunikation och projektledning på sidan av de traditionella kursblocken. Kombinationen och bredden av kunskaper från W menar Theo ger honom en gedigen grund att stå på när han arbetar med utmaningar inom samhällsbyggande.  

Jessica – hydrogeolog i England

Jessica Lindmark är hydrogeolog på Golder Associates UK och arbetar med grundvatten och ytvatten. Just nu är inriktning främst mot gruvor med fokus på modellering och fältstudier. Tidigare jobbade hon för Golder Sverige med grundvatten- och ytvattenfrågor främst inom infrastruktur och byggindustrin. Arbetet är tekniskt utmanande och varierande.

Elin är miljökonsult

Elin Abrahamsson jobbar som miljökonsult på COWI AB inom förorenade områden. Arbetet består av fältarbete, rapportering av resultat samt att ge förslag på eventuella saneringsåtgärder. Elin tycker att hon har stor användning av sina kunskaper från Markmiljö- och Vattenresurs-blocket men även av de andra kurserna inom programmet som behandlar föroreningar/jordarter mm.

MALIN DOKTORERAR INOM DRICKSVATTENRENING

Malin Ullberg är doktorand på institutionen för vatten och miljö på SLU:s campus Ultuna. Hennes doktorandprojekt handlar om aktiva kolfilter och hur dessa kan användas för att säkra ett dricksvatten som är nästintill fritt från skadliga miljögifter och föroreningar. Ämnet berör både kemi och mikrobiologi, vilket innebär ett varierande och spännande doktorandprojekt med nära samarbete med flera dricksvattenproducenter. Som doktorand är man del av en internationell arbetsplats med chans att åka på spännande konferenser och kurser utomlands.

Håkan är hållbarhetskonsult

Håkan Emilsson arbetar med hållbarhetsdriven affärsutveckling på U&We i Gamla stan i Stockholm. Det innebär att hjälpa företag att identifiera sina viktigaste hållbarhetsutmaningar och göra strategier för att bli mer lönsamma genom att ta sig an dessa. Det kan innebära förenklade livscykelanalyser, värderingsfrågor och att förstå ekonomi och marknader. Några företag de arbetar med är Max Hamburgare, COOP, Arvid Nordqvist m.fl.

Niklas är försäljningsingenjör

Niklas Svanberg

Niklas Svanberg jobbar som försäljningsingenjör på ATEK Avvattningsteknik AB med försäljning av utrustning till avlopp och dricksvattenverk. Arbetet går mycket ut på att träffa kunder, besöka reningsverk, utvärdera reningssteg och projektleda installationer. Niklas tycker att han har stor användning av sina kunskaper ifrån W och då mest från kurserna  i VA-blocket, men även kunskaper från många grundkurser.

Emma doktorerar inom livscykelanalys

Emma Moberg är doktorand på institutionen för energi och teknik på SLU Ultuna utanför Uppsala. Hennes doktorandarbete handlar om hur en klimatskatt på svenska livsmedel kan utformas för att minska klimatpåverkan med så få negativa effekter som möjligt för andra miljömål.

Emma använder sig av livscykelanalys (LCA) för att beräkna klimatpåverkan från livsmedel. Intresset för LCA väcktes då hon läste en kurs på SLU i Miljömanagement-blocket. Nu undervisar hon själv i den kursen. Arbetet som doktorand är omväxlande med många olika arbetsuppgifter vilket gör det väldigt roligt och utvecklande.

Senast uppdaterad: 2021-02-02