Tentamen

TentAmensutlämning inom teknat

Tentor skrivna vid Matematiska institutionen, Teknikvetenskaper, Geovetenskaper, Biologi, Astronomi och Fysik, samt Kemi Ångström skannas in och hämtas elektroniskt. 
Här laddar du ner inskannade tentor

Övriga tentor lämnas ut vid studentservicedisken på det campus där kursen gått. 
Här hämtar du fysiska tentor

Mer information angående skanning av tentor

Omtentaperioder inom teknat

OMTENTAPERIODER 2019/2020

 1. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 1 ges i december (16/12-21/12)
 2. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 2 och 3 ges i juni (8/6-18/6)
 3. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 4 ges i påsk (4/4, 6/4-9/4)
 4. Omtentaveckor för alla läsårets kurser i augusti

Kurser som är utanför den ordinarie planen

Omtentarutiner

Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina from läsår 2017/2018

Om du vill få din tentamen omprövad

Ange vilken/vilka uppgifter du vill få omprövade och motivera varför i blanketetten för omprövning. Ärendet handläggs inte utan dessa uppgifter. Skicka/lämna en kopia på tentamen enligt nedan.

 • Inst. för fysik och astronomi, kurskod börjar med 1FA - kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för kemi Ångström, kurskod börjar med 1KE/1KB – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för teknikvetenskaper, kurskod börjar med 1TE – kontakta ansvarig lärare
 • Matematiska Inst, kurskod börjar med 1MA/1MS – mejla tentamen till studexp@math.uu.se
 • Inst. för biologisk grundutbildning, kurskod börjar med 1BG/1MB – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för informationsteknologi, kurskoderna börjar med: 1TD, 1RT, 1DT, 1DL, 1MDs – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för geovetenskaper, kurskoderna börjar med 1GE, 1GV, 1HY, 1ME, 1MP, 1MV, 1PA, 1TV – kontakta ansvarig lärare

Mer information om tentamen hittar du här