Repetitionskurser sommar 2019

Matematik och Fysik erbjuder repetitions- stödundervisning i följande kurser

Matematik

I vecka 33 kommer Matematik att ha gemensam repetitionskurs för kurserna:
Envariabelanalys
Flervariabelanalys
Linjär algebra och geometri I
Linjär algebra II
Transformmetoder
Baskurs i matematik
Sannolikhet och statistik

De finns i salarna Ång/2003 och Ång/2004 kl 10:15-12:00 med flera amanuenser på plats.
Salarna är öppna även 13:15-15:00 dessa dagar.

Fysik

Repetitionskursen för Mekanik baskurs kommer att ges online mellan den 24 juni och 21 augusti 2019. Varje vecka presenteras två problem och läraren diskuterar lösningen via videokonferens med registrerade studenter.

Mer information om repetitionskurserna inom fysik