Utbildningsplaner, studieplaner och kursplaner

Förutom Studiehandböcker, Programspecifika utbildnings- och studieplaner och kursplaner hittar du här även:

Vad är skillnaden på en utbildningsplan och en studieplan?

En utbildningsplan innehåller det gemensamma regelverket för utbildningen som till exempel mål för examen, innehåll och upplägg och regler kring till exempel tillgodoräknande av kurs. Utbildningsplanen innehåller en studieplan. En studieplan talar om vilka kurser som ingår i varje årskurs på respektive program. Här ser man också när på läsåret kursen går, kurskod, poäng, nivå och vilket/vilka huvudområden kursen har. Studieplanerna är en del av utbildningsplanen (för civil- och högskoleingenjörsprogrammen är de separata bilagor).

Kursplan

En kursplan beskriver kursens mål och innehåll, undervisnings och examinationsformer, behörighetskrav, betygssättning, kurslitteratur, nivå och huvudområde. I studieplanerna finns länkar till alla kursplaner som ingår i programmen. Du kan även söka ut alla universitetets kursplaner via en kursplanesökfunktion som du hittar via kursplanelänken ovan.


Studiehandböcker

I studiehandböckerna finns sammanställningar av alla utbildningsplaner inklusive studieplaner för de tekniska respektive naturvetenskapliga utbildningarna i form av samlade pdf-dokument. Här kan du se mer detaljerad information om respektive programs kurser.

Studiehandbok tekniska utbildningar
2017/2018 2018/20192019/2020

Studiehandbok naturvetenskapliga utbildningar
2017/2018 2018/2019 2019/2020

Äldre studiehandböcker (fr.o.m. 2014/2015).

Programspecifika planer

Här hittar du länkar till separata interaktiva utbildnings- och studieplaner. Via länkar i studieplanerna hittar du t.ex. enkelt relevanta kursplaner. Länkarna nedan leder till senaste planen.
Äldre utbildnings- och studieplaner t.o.m. 2014/2015 når du här.
Utbildnings- och studieplaner fr.o.m. 2014/2015 finns i studiehandböckerna ovan.

Basårsutbildning

Civilingenjörsprogram (300 hp)

Högskoleingenjörsprogram (180 hp)

Kandidatprogram (180 hp)

Lärarutbildning

Magisterprogram (60 hp)

Masterprogram (120 hp)

 • Bioinformatik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Biologi (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Datavetenskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Energiteknik (kan endast sökas via InnoEnergy) (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Fysik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Förnybar elgenerering (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Geovetenskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Hållbar destinationsutveckling (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Hållbar utveckling (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Inbyggda system (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Industriell ledning och innovation (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Kemi (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Matematik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplaner)
 • Molekylär bioteknik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan) (OBS! Årskurs 1 ges inte läsåret 2017/2018. Programmet ges inte läsåret 2018/2019.)
 • Tillämpad beräkningsvetenskap (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Tillämpad bioteknik (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)
 • Vindkraftprojektering (länken går till utbildningsplanen, från den finns länkar till studieplan)