Celsius-Linné-föreläsningar 2019: Klimatförändringar, koldioxidlagring och människans hälsa

30 januari 2019

Torsdagen den 7 februari är det åter dags för Celsius-Linné-föreläsningarna med efterföljande symposium. Då kommer två av världens främsta forskare till Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet för att berätta om kopplingen mellan deras forskning och aktuella frågor om våra liv och vår samtid. Årets föreläsare är geologen Martin Blunt och mikrobiologen tillika toxikologen Linda S. Birnbaum.

Här ger universitetets värdar smakprov på vad föreläsarna Martin Blunt och Linda S. Birnbaum kommer att tala om.
 

”Koldioxidlagring kan användas vid storskaliga utsläpp”


2019 års Celsius-föreläsare är Shell professor i reservoarteknik Martin Blunt vid institutionen för geovetenskap och teknik vid Imperial College London, Storbritannien. Hans värd är Auli Niemi, professor vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.
 

Martin Blunt

Martin Blunts föredrag har titeln "A tale of X-ray vision, rocks, oil and carbon dioxide storage" – vad handlar det om?

Auli Niemi:
– Martin Blunt kommer att berätta hur man använder röntgenmikrotomografi, eller X-ray micro tomography, för att avbilda bergstrukturer och vätskeflöden. Han använder sig av en kombination av noggranna laboratorieexperiment i mikroskala, där det handlar om mycket fin upplösning i storleksordningen 1 000-delar av millimetrar.

– Med den här analysen och modelleringen av laboratorieexperiment kan hans forskarteam kvantifiera de processer som styr gas- och vätskeflöden och relaterade processer i berggrunden, och beskriva dem i alltifrån centimeter- till kilometerskalor. Det här har förvandlat vår förståelse av hur flervätskefaser samtidigt strömmar genom den mikroskopiska porstrukturen inuti porös sten eller jord.


Hur är detta kopplat till klimatförändringar och människors hälsa?

Auli Niemi

– Att förstå sådana här flöden är nödvändigt för att kunna beskriva, bygga modeller och göra prognoser över hur vätskor eller gaser rör sig genom berg. Den forskningen är viktig för många tillämpningar, som olje-och gasutvinning och utvinning av grundvatten liksom sanering av förorenat grundvatten och koldioxidlagring.  Några av mänsklighetens viktigaste utmaningar handlar om tillgång till rent vatten och energi, och hur vi ska hantera koldioxid som orsakar klimatförändringar. Sådana saker påverkar vår hälsa, och där kan en av åtgärderna vara att säkra lagring av koldioxid i berg vid storskaliga utsläpp.


Nämn några anledningar att komma och lyssna till Martin Blunt!

– Martin Blunt är en enastående föreläsare och lärare och har byggt broar över flera discipliner, inklusive petroleumsteknik, geovetenskap och miljöteknik. Han är väldigt duktig, kan mäta på riktigt fin skala och är en av de ledande experterna på området flerfasflöde i komplexa porösa kanaler.

­– I det efterföljande symposiet utgår vi från två perspektiv: dels hur människan påverkar klimatet och miljön, dels hur klimatet och miljön påverkar människans hälsa. Då hålls också ett panelsamtal med de två Celsius-Linné-föreläsarna samt fyra andra forskare från svenska universitet med möjlighet till frågor från publiken.
 

Har du själv någon fråga du skulle vilja ställa till Martin Blunt?

– Jag skulle vilja fråga honom vad han själv tycker är den viktigaste eller svåraste utmaningen i fråga om tillämpning när det kommer till flerfasflödet i poröst material.

---

Mer om Martin Blunts forskning

 

”Miljö, hälsa och toxikologisk påverkan berör oss alla”
 

2019 års Linné-föreläsare är mikrobiologen och toxikologen Linda S. Birnbaum, chef för National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) och National Toxicology Program, i North Carolina, USA. Hennes värd är Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi vid institutionen för kemi – BMC vid Uppsala universitet.
 

Linda Birnbaums föredrag har titeln "1.5 o Celsius: our climate, our environmental health, our future" – vad handlar detta om?

Linda Birnbaum

Jonas Bergquist:
– Linda Birnbaum kommer bland annat att tala om hur klimatförändringar i kombination med miljögifter har en påverkan på den globala hälsan. Inom forskningen vid Uppsala universitet har vi ganska god insikt i vilka kemiska ämnen som var för sig är giftiga. Men just de här kombinationseffekterna av kemiska ämnen tillsammans med miljöfaktorer såsom klimatförändringar, det vet vi betydligt mindre om. Så hennes föredrag ska bli väldigt spännande.
 

Har du sett något liknande i din egen forskning?

– Jag studerar egentligen mer molekylär diagnostik inom neurodegenerativa och endokrina sjukdomar, i alla fall i den forskning jag och mina kollegor bedriver här i Sverige. Även om jag inte har tittat specifikt på miljögifter i min forskning så vet vi att det finns vissa neurotoxiner som spelar roll och som påverkar förekomsten av viss neurodegeneration och andra ämnen som är hormonstörande vid endokrina sjukdomar. Vissa fall av exempelvis Parkinsons sjukdom kan relateras till toxiner. För den största majoriteten av neurodegenerativa patienter  kan vi inte säga exakt varför de får exempelvis sjukdomen Alzheimers. Det kan troligen vara en kombination av arvsanlag och en exponering för någonting som man är känslig för.


Vad skulle du själv vilja fråga Linda Birnbaum?

Jonas Bergquist

– Om hon inte tar upp det spontant i sin föreläsning så undrar jag hur man ska tänka när det gäller de sjukdomar vi nu ser ökar i frekvens. Det rör sig bland annat om vissa typer av cancersjukdomar eller sjukdomar med hormonstörning i botten som exempelvis metabola sjukdomar och infertilitet. Det är ju väldigt komplexa sjukdomar med många orsaker som samverkar. Men kan vi redan nu säga att det finns tydliga indikationer på att det här är något människan har påverkat genom vår frisättning av olika toxiner eller utsläpp av koldioxid? Eller är det för tidigt att säga?


Vad hoppas du åhöraren tar med sig från hennes föreläsning?

– Linda Birnbaum är en fantastiskt bra föreläsare och ämnet hon kommer beröra är intressant att lyssna på. Hon sitter på en enorm kunskap vad det gäller sitt forskningsområde och har noga följt utvecklingen, både när det gäller exponering för toxiner i vår närmiljö och på senare år samverkan med klimatfrågan. När det handlar stora förändringar av vår miljö, hälsa och toxikologisk påverkan är detta ju något som berör och på sikt kommer att drabba oss alla – direkt eller indirekt. Då bör man hålla sig à jour om vad som händer på forskningsområdet och Celsius-Linné-föreläsningarna i år är ett ypperligt tillfälle.

---

Mer om Linda S. Birnbaums forskning

 

Celsius-Linné-föreläsningar 7 februari, 2019

Tid: kl.09.15 – 12.00

Plats: Siegbahnsalen, Ångströmlaboratoriet

Fri entré. Ingen registrering behövs.

 

Celsius-Linné-symposium 7 februari, 2019

Tid: 13.30 – 17.00

Plats: Polhemsalen, Ångströmlaboratoriet

Fri entré. Ingen registrering behövs.

Dagen avslutas med en paneldebatt med Celsius-Linné- och symposieföreläsarna.

---

Läs mer om Celsius-Linnéföreläsningar och symposium vid Uppsala universitet

Alla nyheter