Masterprogrammet som i år dubblerade antalet betalande studenter

4 december 2018

Masterprogrammet i industriell ledning och innovation överraskades med en kraftig ökning av antalet studenter detta läsår. Ökningen utgjordes främst av betalande studenter som mer än dubblerades från året innan. Programmet har nu 62 betalande förstaårsstudenter av totalt 104 studenter. De flesta betalande studenter kommer från Indien.

Vad ligger bakom den stora ökningen av betalande studenter till masterprogrammet i Industriell ledning och innovation? 

Vi ställde frågan till programansvarig Thomas Lennerfors:

–  Jag har inte hela svaret men tänker att det stora antalet indiska studenter säkert beror på de marknadsföringsinsatser som Uppsala universitet gör i Indien. Programmet öppnade upp för internationella sökande hösten 2016 vilket redan då lyfte studentantalet från 17 till 60 så det är tydligt att det är en utbildning som väcker stort intresse internationellt. Ordet kan redan ha hunnit sprida sig från nöjda studenter och alumner. Programmet hade tre studenter från Indien 2016 och fjorton 2017. 

–  Jag har pratat med några indiska studenter på programmet och de nämner att Industriell ledning och innovation är ett naturligt steg för de som har en bakgrund inom maskinteknik, elektroteknik, osv, och vill inta mer ledande positioner på sina framtida arbetsplatser. Uppsala universitet är ett mycket starkt varumärke internationellt "The name Uppsala University says it all” sa en indisk student. Man föredrar att studera på ett toppuniversitet i Sverige snarare än ett icke-toppuniversitet i USA.
 

Är alla studenter lika nöjda som Gurruraj som vi intervjuat (se film)?

–  I allmänhet verkar studenterna vara mycket nöjda - och vi med dem. Tidigare år talade vi mer om bristande språkfärdigheter, men nu tycker jag att det flyter på bra.


Hur har ni jobbat med internationalisering av programmet?

–  Vi jobbade ganska mycket i lärarkåren precis innan vi ställde om från svenska till engelska, kring vad som händer när man undervisar på engelska istället för svenska rent språkligt. Men det handlar också om att “översätta” exempel, så att det inte blir ett överflöd med case från svensk industri osv. Dessutom tränade vi oss i interkulturell kompetens. Allt detta är såklart ett pågående arbete.


Kort om programmet
Masterprogrammet Industriell ledning och innovation handlar om teknikbaserade företag och teknisk innovation och dess samspel med ekonomi, samhälle, etik och miljö. För den som vill jobba i ledande positioner i teknikbranschen så kan programmet vara ett alternativ till den internationellt välkända utbildningen MBA (master of business administration) som har företagsekonomi som huvudämne istället för teknik. En prestigefull MBA är mycket kostsam och kräver flera års arbetslivserfarenhet. Flera studenter på masterprogrammet i industriell ledning och innovation kommer också från arbetslivet men många kommer direkt från en grundutbildning.

–  Ett huvudsyfte med utbildningen är att träna på kritiskt tänkande, det vill säga att kunna tänka reflexivt och öppet kring innovationers för- och nackdelar för olika intressenter, samtidigt som utbildningen också är starkt handlingsorienterad - att vi tränar på “görandet”. Det låter enkelt men det gäller att träna studenterna i att både kunna “tänka" och “göra”. “Görandet" är det som känns mest relevant för studenterna på kort sikt, men för att omdana industrier och inte bara jobba vidare i samma hjulspår behövs kritiskt tänkande alumner, säger programansvarig Thomas Lennerfors.

Alla nyheter