Studiebesök - titta in på campus

Kom och låt dina elever uppleva forskning och utbildning vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten! Med aktuella och relevanta exempel får de ta del av hur forskare undersöker livets villkor, fysikaliska fenomen och kemiska processer.

Våra forskare ger populärvetenskapliga föreläsningar som vänder sig främst till elever som går sista året på gymnasiet och mot intresserad allmänhet. Om möjligt erbjuder vi även guidade turer på våra laboratorier. Vi syr ihop ett program som passar er utifrån de möjligheter som kan erbjudas den dag ni vill besöka oss. För gymnasielever ingår också information om våra utbildningar och ni kan få möjlighet att träffa studenter som läser vid våra program.

Då våra besöksprogram främst riktar sig till sista året på gymnasiet samt intresserad allmänhet, rekommenderar vi yngre åldrar att besöka vetenskapsfestivalen SciFest eller titta på övrigt utbud av aktiviteter för skolan.

Populärvetenskapliga föreläsningar

Populärvetenskapliga föreläsningar inom olika områden erbjuds i samband med studiebesök till teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Föreläsningarna är anpassade för gymnasiets senare del och intresserad allmänhet. Många forskningsområden är tvärvetenskapliga, d.v.s. de är ett samspel mellan olika ämnen. Om vi kan erbjuda en föreläsning inom ett visst ämne beror på de aktuella forskarnas arbetsbelastning vill tillfället. Under höstterminen erbjuder vi även en forskardag för gymnasiet med populärvetenskapliga föreläsningar inom flera olika områden.

Populärvetenskapliga filmer och texter

Här har vi samlat länkar till populärvetenskapliga filmer och texter om många forskningsområden och -projekt inom fakulteten.

Ämnesövergripande:

YouTube-spellista: Pedagogiska kortfilmer om olika ämnen - Lär dig mer om

Film: Teknisk forskning är viktig för att lösa framtidens stora samhällsutmaningar

YouTube-spellista: Spännande forskning inom teknik och naturvetenskap

YouTube-spellista: Nobelföreläsningar (på engelska)

YouTube-spellista: Alumnen Niklas Zennström pratar om entreprenörskap (på engelska)


Biologi:

Översikt över forskning inom cell- och molekylärbiologi

Översikt över forskning inom ekologi och genetik

Översikt över forskning inom organismbiologi

Film: Korta forskarpresentationer

Film: Wallenbergstiftelsens film om evolution


Informationsteknologi:

Sakernas internet

Hållbar utveckling

Medicinsk IT

Big Data - informationsutvinning ur stora datamängder

Den automatiska framtiden

Film: AI -lösningen som ger snabbare EKG-svar


Fysik och Astronomi:

Partikelfysik – elementarpartiklar och experimenten vid CERN

Fusion och Fission

Molekyl- och kondenserade materiens fysik

IceCube - Neutrinoteleskopet på sydpolen

Astronomi och rymdfysik

Teoretisk fysik – tid, rum och hur de kan böjas

Materialteori – förstå material på atomär nivå

YouTube-spellista: Professor Ulf Danielsson förklarar fysiken bakom julkalendern 2017

Film: FREIA-laboratoriet


Geovetenskaper:

Text+film: Naturkatastrofer

Text+film: Klimat

Text+film: Livets utveckling

Text+film: Hållbar utveckling

Text+film: Naturresurser

Text+film: Energi


Kemi:

Artificiell fotosyntes och solbränsle

Batterier

Film: Batteriforskning

Alternativa solceller

Organisk kemi

Kemiska verktyg för sjukdomsförståelse

Oorganisk kemi

YouTube-spellista: Olika områden inom kemi (på engelska)


Matematik:

Matematik och statistik – att använda matematikens kraft för att förstå hur världen fungerar

Sannolikheter


Teknik:

Framtidens hållbara energiförsörjning

Tunnfilmssolceller

Smart teknik för bättre hälsa

Film: Additiv tillverkning – så skapas framtidens material och maskiner

Film: Tomas Edvinsson har laserkoll

Håll dig uppdaterad!

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.