Studiebesök

Boka besök

Kontakta vår besökssamordnare Karin Thellenberg

Kom och låt dina elever uppleva forskning och utbildning vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten! Med aktuella och relevanta exempel får de ta del av hur forskare undersöker livets villkor, fysikaliska fenomen och kemiska processer.

Våra forskare ger populärvetenskapliga föreläsningar som vänder sig främst till elever som går sista året på gymnasiet och mot intresserad allmänhet. Om möjligt erbjuder vi även guidade turer på våra laboratorier. Vi syr ihop ett program som passar er utifrån de möjligheter som kan erbjudas den dag ni vill besöka oss. För gymnasielever ingår också information om våra utbildningar och ni kan få möjlighet att träffa studenter som läser vid våra program.

Då våra besöksprogram främst riktar sig till sista året på gymnasiet samt intresserad allmänhet, rekommenderar vi yngre åldrar att besöka vetenskapsfestivalen SciFest eller titta på övrigt utbud av aktiviteter för skolan.

Inför besök på Ångström eller Polacksbacken - ta del av våra säkerhetsinstruktioner

Populärvetenskapliga föreläsningar

Populärvetenskapliga föreläsningar inom olika områden erbjuds i samband med studiebesök till teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Föreläsningarna är anpassade för gymnasiets senare del och intresserad allmänhet. Många forskningsområden är tvärvetenskapliga, d.v.s. de är ett samspel mellan olika ämnen.

Nedan följer populärvetenskapliga beskrivningar av några forskningsområden och -projekt inom fakulteten. Om vi kan erbjuda en föreläsning inom ett visst ämne beror på de aktuella forskarnas arbetsbelastning vill tillfället. 

Biologi:

Biologiämnet anordnar sina egna besök, läs mer på deras webbsida

Datavetenskap:

Fysik och Astronomi:

Geovetenskaper:

Välkomna att kontakta institutionens kommunikatör direkt med mer specifika förfrågningar eller andra önskemål.

Kemi:

Matematik:

Teknik:

Håll dig uppdaterad!

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.