Elevworkshopar

Programmering för elever (åk 4 - 9)

Har ni jobbat med programmering som undervisningsmoment och vill låta eleverna testa att bygga och programmera robotar? Vill ni ha en inspirerande start på programmeringsundervisningen, eller låta eleverna avsluta momentet med en aktivitet där de får använda det de hittills lärt sig i undervisningen?

Om workshoparna

En workshop i LEGOrobotar går till så att eleverna arbetar tillsammans i par med att först bygga och sedan programmera en LEGOrobot (EV3). Robotarna programmeras med hjälp av blockprogrammering, så om eleverna är bekanta med Scratch, Micro:Bits eller annan blockprogrammering så kommer de att känna igen sättet att arbeta. Beroende på elevernas förkunskaper så kan de utföra enklare eller mer utmanande programmeringsuppdrag för att få robotarna att röra sig och lösa olika uppgifter.

Workshopen är kostnadsfri, tar två timmar och leds av våra duktiga programmeringsfunktionärer som är studenter vid naturvetenskapliga eller tekniska utbildningar på Uppsala universitet. Varje workshop har plats för 16 elever, på grund av rummets storlek är det inte möjligt att ta emot fler elever än så per tillfälle. För större grupper finns möjligheten att endera boka in två olika tillfällen på olika dagar, eller att boka två workshops efter varandra och boka in studiebesök på universitetet för den grupp som för stunden inte går på workshopen.
 

Bokning, lokal och kontakt

För att boka en workshop skriver du till programmeringscenter@uadm.uu.se. Skriv gärna i mejlet hur många elever det gäller och 2-5 tider/dagar då ni skulle ha möjlighet att komma på workshopen. Ju fler tider desto enklare att hitta en passande tid!

Här finns vi: Workshoparna äger sedan rum på Uppsala universitet, Informationsteknologiskt Centrum (ITC) i Hus 4, våning 4 på Polacksbacken. Så hittar du hit och här hittar du parkering.  

Innan ni besöker Informationsteknologiskt centrum ber vi er ta del av våra säkerhetsinstruktioner.

 
Kontakt och mer information
Maria Carlander, Projektledare Uppsala universitet
Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap


 

Se videoklipp