Samverkansprogram, nätverk och tekniska plattformar

Strategiska innovationsprogram

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) utser strategiska forskningsområden där vi är med i följande s.k. ”Knowledge and Innovation Communities” (KIC:ar):

KIC InnoEnergy

EIT Raw Materials

EIT Health


Ett annat strategiskt innovationsprogram där vi är med och även samordnar är:

IoT Sverige (IoT = Internet of Things)

Internationella samarbeten och nätverk

U4 
Ett nätverk som består av universiteten i Göttingen, Groningen, Gent och Uppsala universitet. Syftet är att samarbeta inom utbildning och forskning.

Tokyo Tech
Uppsala universitet samarbetar med Tokyo Tech som är ett högt rankat tekniskt universitet i Japan

Matariki
Ett universitetsnätverk med sju medlemmar från hela världen:

  • Dartmouth College (USA)
  • Durham University (England)
  • Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland)
  • Queen´s University (Kanada)
  • University of Otago (Nya Zeeland)
  • University of Western Australia (Australien).
  • Uppsala universitet

Centrumbildningar

Centrumbildningar är ett sätt att samla och stärka forskningsområden utanför de klassiska ämnena, där samverkan mellan forskare från flera forskningsområden blir möjlig. Några omfattar bara forskare inom Uppsala universitet men många är samarbeten med andra lärosäten och andra parter. Se lista över centrumbildningar.

Tekniska plattformar

MAX IV
Världens modernaste anläggning för synkrotronljus. Här kan forskare från hela världen undersöka molekylära strukturer och ytor mer detaljrikt än någonsin. Uppsalaforskare har starkt bidragit till utvecklingen

ESS
Världens mest kraftfulla pulsade neutronspallationskälla som just nu håller på att byggas i Lund. Uppsala universitet har i uppdrag att utveckla ny acceleratorteknik för anläggningen

SNIC - The Swedish National Infrastructure for Computing