Kompetenshöjning online

Är du ingenjör eller naturvetare och permitterad? Eller har du tid och intresse ändå? Se efter om vi kan höja din kompetens med föreläsningsserier, kurser eller något av de kursmoment som vi tillgängliggjort inom teknikområden som är eftertraktade på arbetsmarknaden.