Naturvetenskapens världsbild, 5hp

Utmana din syn på naturvetenskap – se hela världsbilden

Vad kan vi säga om tid? Var går gränsen mellan fakta och värde? Och vilka frågor kan vetenskapen inte ge svar på? Sommarkursen Naturvetenskapens världsbild utforskar koncept inom vetenskapen som utmanar vår uppfattning av världen, baserat på ny fakta från forskningsfronten. Kursens delar berör ämnesområden från Naturkunskap 2 och ger gymnasielärare inom naturvetenskap en möjlighet att använda sina kunskaper för att se vetenskap ur ett helhetsperspektiv.

Med hjälp av föreläsningar och seminarier ledda av forskare vid Uppsala universitet närmar sig kursen gränsdragningen mellan vilka svar och begränsningar naturvetenskapen innehåller. Tillsammans fogar kursens delar ihop vetenskapernas pusselbitar till att skapa en helhet ­­– naturvetenskapens bidrag till vår världsbild.

Sommarkurs för gymnasielärare

Kursen är avgiftsfri och äger rum i juni, v. 24-25. Samtliga moment sker digitalt via Zoom. 

Varje dag inleds av en föreläsning kl. 8.00-10.00. På eftermiddagen kl. 15.00-17.00 hålls ett seminarium där frågor kopplade till ämnet diskuteras. Kursen avslutas med en paneldebatt där samtliga medverkande föreläsare deltar. Kursen examineras med en skriftlig essä. 

För frågor om kursen, kontakta Susanne Mirbt.

Kursinformation

Kursens delar

Kosmologi

Ulf Danielsson

Måndag 14/6

Astronomi

Martin Sahlen

Tisdag 14/6 

Planet jord

Bjarne Almqvist, Anna Neubeck

Onsdag 16/6

Evolution 1

Livets uppkomst och RNA-världen, Anders Virtanen
Vad är liv? Första levande organismerna: mikroorganismer, Staffan Svärd

Torsdag 17/6

Evolution 2

Livets ursprung ur ett paleobiologiskt perspektiv, Graham E Budd
Människans evolution, Mattias Jakobsson

Fredag 18/6

Genteknik

Hot och hopp, Magnus Lundgren
Vacciner - från kokoppor till mRNA-vaccin, Staffan Svärd

Måndag 21/6

Emotion & Kognition

Hans Liljenström
Tisdag 22/6

Logik & Intelligens

Dave Zachariah
Onsdag 23/6

Paneldebatt

Samtliga föreläsare medverkar.

Torsdag 24/6

Senast uppdaterad: 2021-03-12