Fortbildning

Är du ingenjör eller naturvetare och permitterad? Eller har du tid och vill skola om dig? Passa på att höja din kompetens med föreläsningsserier, kurser eller något av de kursmoment som vi tillgängliggjort inom teknikområden som är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Senast uppdaterad: 2021-02-23