Kurs i studieteknik

Att studera på universitet skiljer sig på många sätt från hur det är att läsa på gymnasiet. Universitetsstudier innebär mer frihet under ansvar, där all tid inte är schemalagd och där föreläsningarna inte är obligatoriska. Du läser inte lika många ämnen parallellt och varje kurs håller normalt inte på längre än en halv termin.

Inom ämnesområdet naturvetenskap och teknik är skillnaden från gymnasiet i antal schemalagda timmar inte lika stor som inom de humanistiska ämnena, detta på grund av att laborativa och praktiska momenten utgör en rätt stor del av utbildningarna, dessa är också obligatoriska. Detta tvingar dig att hänga med i kurserna redan från början och det gör också övergången till universitetsstudierna lättare.

Nyckeln till en lyckad studieteknik är att planera sin tid och att lära sig sålla information, men det finns också många andra faktorer och metoder att tänka på och att lära sig, från rätt mängd sömn till en effektiv antecknings- och lästeknik. Vi ger dig möjligheten att gå en enpoängskurs i studieteknik under de första veckorna på ditt utbildningsprogram, detta för att lära dig olika aspekter på studieteknik och att hjälpa dig hitta den lärstil som passar dig bäst.

Kursplan för "Studieteknik, 1hp"