Matterepetition och support

Under uppropsveckan ges en repetitionskurs i gymnasiematematik parallellt med välkomstmottagning. Den arrangeras av Uppsala teknikolog och naturvetarkår (UTN) och på den har du automatiskt en plats.

Mattesupport anordnas av Matematiska institutionen. Du kan där få hjälp av en erfaren student med att såväl lösa uppgifter som att förstå teori. Två timmar fyra kvällar i veckan kan du gå dit, ensam eller med några kurskamrater. Du kan få hjälp med både den allra enklaste matematiken och de svårare uppgifterna.