Reserv- och efterantagning

Reserver 

Till många kurser och program antas fler studenter än det egentligen finns platser för vilket betyder att det kan behövas många återbud innan några reserver kan antas. Det finns alltså inga garantier för att komma in med reservplats 1, även om någon uteblir från uppropet.

Civil- och högskoleingenjörsprogrammen samt Kandidatprogrammet i datavetenskap
Det är viktigt att endast de som är antagna kommer på uppropet. Du som är reserv ska istället se till att vara anträffbar på de telefonnummer som du angett och kolla din mejl i anslutning till uppropsdagen och därefter. Reserver kallas i strikt turordning och du behöver inte själv höra av dig. Om du har ändrat dina kontaktuppgifter, som telefonnummer och mejladress, bör detta anmälas till studievägledningen.

Övriga program/kurser
Reserver kallas på olika sätt och information om hur antagningen går till får du via din institution och då oftast på kursens sida i Studentportalen.


Efterantagning

All anmälan, även sen anmälan ska göras på antagning.se. Om det finns en ”Lägg till”-knapp på programmet är det möjligt att göra en sen anmälan. När din ansökan är färdigbehandlad får du ett antagningsbesked via post eller mejl. Sena anmälningar rangordnas och behandlas i den ordning de kommit in. Du som gjort en sen anmälan kontaktas efter det att reserverna tillfrågats om det finns platser kvar. Du behöver inte själv höra av dig.