Seminarier och verkstäder

TUR anordnar varje termin ett antal seminarier och verkstäder. Temat varierar beroende på aktualitet och önskemål. I  TUR:s kalendarium hittar du aktuella datum för nätverk, seminarier, verkstäder, didaktiska kurser och andra aktiviteter som TUR anordnar.

Seminarierna är oftast centrerade kring något specifikt ämne som diskuteras utifrån material och lärarefterfrågan. Verkstäderna är mer praktiskt inriktade.

Återkommande verkstäder ges under höstterminen för ansökningar till Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska utvecklingsfond, TUFF (länk till Medarbetarportalen) samt varje termin inför ansökningar om befordran till excellent lärare.

Program För Våren 2019

 • Pedagogisk portfölj – ett sätt att visa pedagogisk skicklighet – 27/2 (10:15-12)

 • Excellent lärare steg 1, seminarium: Hur skrivs en pedagogisk portfölj? – 9/5 (10:15-12)

 • Excellent lärare steg 2, verkstad: Så skriver du din ansökan – 21/1 (10:15-12)

 • Excellent lärare steg 2, verkstad: Så skriver du din ansökan – 4/6 (13:15-15)

 • Excellent lärare steg 3, verkstad: Återkoppling på din ansökan – 14/2 (13:15-15)

 • Workshop: Gamification as a means to activate students – 13/2 (9:15-12)

 • Verkstad om Begreppskartor; Workshop on Concept Maps – 28/3 (10:15-12)

 • Inbjuden gäst, Ernesto Gutiérrez: Serieteckningar som pedagogiskt verktyg – 24/1 (10:15-12)

 • Invited guest, Tom Angelo: Promoting Reflection and Metacognition – 11/4 (9:15-12)

 • Ethics seminars – 6/2 (13:00-14:30), 12/3 (10:15-12). Further dates in April and May.

 • Literature seminar om feedback: Benefits of peer review – 26/4 (11:15-12)

 • Befrämja akademiskt lärande och studentansvar med hjälp av det pedagogiska programmet – 4/6 (10:15-12)

Senast uppdaterad: 2021-01-21