TUR

TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd - ger stöd och ledning för fakultetens pedagogiska utvecklingsarbete.
Aktiviteter våren 2021 -- Pedagogiska resurser

Verktyg för distansutbildning

Det finns en ökande efterfrågan på verktyg för distansutbildning, eftersom vårt universitet kan tvingas plötsligt att gå till online-kurser. Vi har sammanställt kort information och guider för att komma igång med digitala verktyg för nätbaseradundervisning. Korta introduktionsfilmer inkluderas för att hjälpa dig komma igång.

Verktygen kan delas upp i två huvudkategorier:

Ytterligare information och instruktioner:

Inspelade seminarier:

Läsförslag:

Ny bok som heter An Introduction to Distance Education (2020) med tillgång genom Uppsala universitets bibliotek.

Råd och stöd från UP, Enheten för universitetspedagogik:

Externa resurser (mest från USA):

TUR - fakultetens pedagogiska råd

TUR, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, ger stöd och ledning för fakultetens pedagogiska utvecklingsarbete. TUR verkar för att studenter, lärare och pedagogiska ledare på alla nivåer ska arbeta tillsammans i en reflekterad och vetenskapligt förankrad praktik. En ökad kunskap om universitetspedagogik och ämnesdidaktik borgar för välgrundade beslut och leder till genomtänkt förnyelse av undervisning och examination, kurser och program.

TUR ansvarar för fakultetens fortbildning av universitetslärare genom didaktiska kurser samt genom seminarier, verkstäder och konferenser (TUK). TUR ger stöd i form av olika nätverk och ger anpassat stöd till pedagogiska ledare och lärare, utbildningsprogram och institutioner. TUR genomför undersökningar bland studenter och lärare, till grund för fortsatt pedagogisk utveckling. 

TUR:s uppdrag är också att ge stöd i arbetet med utveckling av prioriterade områden i relation till Uppsala universitets pedagogiska program (540 kB), fakultetens pedagogiska handlingsplan (109 kB) och utvecklingsfokus för utbildningsutvärderingar (323 kB). Vidare arbetar TUR strategiskt för attt främja dialog om utbildningsuteckling på lokal, nationell och internationell nivå. 

TUR:s program för våren 2021 (9,77 MB)

Sammansättning

Rådet består av lärarrepresentanter utsedda av fakultetsnämnden samt studeranderepresentanter utsedda av berörd studentkår. Rådet har en representant i tekniska utbildningsnämnden, en i naturvetenskapliga utbildningsnämnden och en i utbildningsberedningen.

Ledamöter 2021

Maja Elmgren - Institutionen för kemi - Ångström, ordförande
Jannika Andersson Chronholm -  Institutionen för fysik och astronomi
Katarina Andreasen - Institutionen för biologisk grundutbildning
Magnus Jacobsson - Matematiska institutionen
Marcus Lundberg - Institutionen för kemi - Ångström
Stefan Pålsson - Institutionen för informationsteknologi
Brita Svensson - Institutionen för ekologi och genetik
Nicusor Timneanu - Institutionen för fysik och astronomi
Björn Victor - Institutionen för informationsteknologi
​Malin Östman - Institutionen för geovetenskaper, CEMUS
Karl Wildt (stud) - studiebevakare med utbildningsansvar (teknik)
Simon Sterner (stud) - studiebevakare med utbildningsansvar (naturvetenskap)
(Utsedda för 2021-01-01—2023-12-31, studentrepresentanter utsedda för 2021)

Senast uppdaterad: 2021-05-04