TUK 2018

universitetspedagogisk konferens

Tisdag den 13 mars 2018, kl 9:00-16:00, Ångströmlaboratoriet

Som tidigare år ger Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, TUK2018, upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utveckling och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor. 

Program för dagen.

Keynote: Kevin Anderson 

(@KevinClimate (https://twitter.com/KevinClimatehttp://kevinanderson.info ))

A Rumsfeldian view of Climate Change: how can we teach when we don’t know answers?
The Paris Agreement delivered an unprecedented covenant amongst world leaders to take action to hold “the increase in temperature to well below 2°C and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5°C”.  However, and despite now having a clear framing of the climate challenge, global emissions continue to rise and even in Sweden emissions today remain unchanged from 1990. This presentation will explore the growing gap between aspiration and action, arguing that centuries of reductionist thinking and specialised disciplines leave us ill-equipped to understand system-level (‘wicked’) problems.

Four related articles:
The trouble with negative emissions. Science 2016.
My assessment of Paris - published in Nature. A pre-edit is available at The Hidden Agenda.
Duality in climate science. A recent article in Nature Geoscience (free at: http://rdcu.be/eoQY).
A new paradigm for climate change. Published in Nature Climate Change. A pre-edit version is available at: A new paradigm (see http://kevinanderson.info).

Biografi
Kevin Anderson holds the Zennström professorship at Uppsala University and is chair of energy and climate change at the School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering (MACE) at the University of Manchester. He is deputy director of the Tyndall Centre for Climate Change Research and a non-executive director of Greenstone Carbon Management. Kevin is research active with recent publications in Science, Nature and Nature Geosciences.

Kevin engages widely across all tiers of government (UK and Sweden) on issues ranging from shale gas, aviation and shipping to the role of climate modeling (IAMs), carbon budgets and ‘negative emission technologies’. His analysis previously contributed to the framing of the UK’s Climate Change Act and the development of national carbon budgets.

Kevin has a decade’s industrial experience, principally in the petrochemical industry. He is a chartered engineer and a fellow of the Institution of Mechanical Engineers.

Tid och plats

Konferensen är en blandning av parallella sessioner och plenumaktiviteter och äger främst rum i Häggsalen på Ångström och i korridoren utanför, tisdagen den 13 mars, kl 9 - 16. TUR bjuder på lunchsmörgås och fika för alla anmälda deltagare. Detaljprogram skickas till alla anmälda deltagare innan konferensen. Programmet kommer också att finnas här.

Du kan delta med eller utan projekt. Alla projekt presenteras som postrar, några även som muntliga presentationer i tematiska grupper. Du skapar ditt eget konferensprogram genom att välja vilka gruppresentationer och postrar du besöker. Deadline för anmälan med abstract/projekt kommer att vara den 27 februari. Sista dag för anmälan om du bara vill delta är den 9 mars. Oavsett vilket görs anmälan på http://doit.medfarm.uu.se/kurt11289

Du är välkommen att kontakta Malin Östman – malin.ostman@cemus.uu.se med eventuella frågor.

Konferensen anordnas av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Råd, TUR.

TUK 2018 - Poster Session

01. Audiovisuell återkoppling på skrivuppgifter i biologi Korall audiovisuell.pdf
02 Pålsson.pdf
03. Strategies for improving teamwork skills Barker.pdf
04. Developing Concept Inventory Tests for Electircal Engineering Fjällström.pdf
05. Course Design for Increased Student Responsibility for Learning Wrigstad.pdf
06. Basår för nyanlända Larsson.pdf
07. Från tumregel till förståelse Hammarström.pdf
08. Etik på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik Henriksson.pdf
09. RACE: RAw Communication and Engagement Ho.pdf
10. Diskussionsronder som examinationsform Heeschen.pdf
12. Kontextrika problem för effektiv problemlösning i mekanik Freyhult.pdf
13. Reflektera Mera! Parrow.pdf
14. Reflektion och diskussion mellan olika ingenjörsdiscipliner Nilsson.pdf
15. Fermi problems in astronomy and astrophysics Sahlén.pdf
17. Kompetensutveckling i projektkurser Cajander.pdf
18. Finding Threshold Concept Candidates Eriksson.pdf
19. Det transkontinentala klassrummet Korn.pdf
20. A new model for teaching human-computer interaction online Golay.pdf
21. Flipped Classroom med Gamification som stöd för studentaktiverande undervisningsform  Fredriksson.pdf
22. Den fysiska miljöns pedagogiska betydelse Persson-Fischier.pdf
23. Students' Perspective on Scaffolding Grit Andreasson.pdf
24. Upprättande av underlag för bedömning av laborationsrapporter i kemi Lanekoff.pdf
25. Studentaktiverande laborationer i elektromagnetism Skovdal.pdf
26. Elbilkursen Strömstedt.pdf
27. Motivating Students with Opt-In Gamification Fernandez-Reyes.pdf
28. Kontinuerlig Examination Mattsson.pdf
31. En europeisk väderprognostävling för meteorologistudenter Sahlée.pdf
32. Kursutveckling i partnerskap mellan lärare och studenter Bengtsson.pdf
33. A teacher-led Facebook group as a complementary communication channel Moll.pdf
34. Preparatory online course before multidisciplinary education Barney.pdf
35. Lärosäteöverskridande masterutbildningen NABiS Korall NABiS.pdf