Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska förnyelsefond, TUFF

TUFF 2022 - universitetets pedagogiska förnyelsefond

Varje år går det att söka medel för pedagogiska utvecklingsprojekt (inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Sista ansökningsdag 8 september 2021.

TUFF 2021 - universitetets pedagogiska förnyelsefond

Varje år går det att söka medel för pedagogiska utvecklingsprojekt (inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Nytt för utlysningen 2021 är att projekt inriktade på digitalisering av undervisningen kommer att prioriteras. Det går dock också att söka medel för utveckling av andra pedagogiska ideer.

Titel ansökan Huvudsökande 

Inst. för informationsteknologi
Digitalisering av examination av, och hjälp med, programmeringsuppgifter Tobias Wrigstad

Inst. för samhällsbyggnad och industriell teknik
Förbättrad inlärning av grundläggande koncept och begrepp på en metodkurs genom kontinuerliga digitala tester Anders Brantnell

Inst. för elektroteknik
Utveckling av digitala interaktiva laborationer i elkraftteknik Cecilia Boström

Inst. för fysik och astronomi
Design av en interaktiv online tutorial med programmeringsinslag Benjamin Eriksson
From blackboard to interactive apps: exploring new pathways to digital, student-active mathematical physics teaching Oleg Kochukhov
Active learning with physics apps connecting master and bachelor education Vitaliy Goryashko
Revision av kursliteratur för mekanik baskurs Susanne Mirbt

Inst. för organismbiologi
Creating an interactive digital textbook as enhanced teaching material Hanna Johannesson
Filmbaserade presentationer för att underlätta, bredda och fördjupa inlärningen av biologisk mångfald Martin Ryberg

Inst. för geovetenskaper
Engaging students in online earth sciences education through windowsill and backyard experiments based on low-cost but high-tech sensors Benjamin Fischer

TUFF 2020 - universitetets pedagogiska förnyelsefond

Varje år går det att söka medel för pedagogiska utvecklingsprojekt (inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Titel ansökan Huvudsökande 

Inst. för informationsteknologi
Kursövergripande problemlösning som integrerar analytiska och numeriska lösningsmetoder  Ken Mattson
Unifying Introduction to Programming: Collaboration with NUS Singapore  Tobias Wrigstad

Inst f teknikvetenskaper
Utveckling av laboration inom avsaltning av havsvatten för att utveckla studenternas generiska, etiska och tekniska färdigheter med studentaktivt lärande Jennifer Leijon

Inst f kemi - BMC
Introduktionskurs för laborationsundervisning inom kemi och biologi Francoise Raffalli Mathieu 

Inst f fysik och astronomi
Konceptkartor om stjärnors liv och död Sofia Ramstedt
The cosmic trail - learning astronomy by walking  Anton Vikaeus
Flipping the Physics Classroom II Marco Chiodaroli
Best practices for teaching physics with computations as a basis for understanding Anders Bergman
Integrating Statistics, Data Science and Machine Learning in Physics and Engineering Education  Martin Sahlén 

TUFF 2019 - universitetets pedagogiska förnyelsefond

Varje år går det att söka medel för pedagogiska utvecklingsprojekt (inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Titel ansökan Huvudsökande 

Inst. för informationsteknologi
Att förstå och utveckla teknologidentiteten i dialog med olika aktörer Anne-Kathrin Peters
Kamrat- och läraråterkoppling förstärkt med automatiska tester Emanuel Rubensson
Developing Pedagogically Anchored Strategies for Using the Self-Flipped Classroom Concept Åsa Cajander

Inst f fysik och astronomi
Gamification in astronomy education Erik Zackrisson
Konkretiserande och aktiverande lektioner i elektromagnetism Elin Bergeås Kuutmann
Flipping the Physics Classroom --- a working group Marco Chiodaroli

Inst f teknikvetenskaper
Lesson 2020 -- computer supported active learning in tutorial classes Tomas Kubart
Webbaserad inlärningsmetod med individanpassat tempo och återkoppling Markus Gabrysch
New Pedagogical Model: Delivering Agile and Scrum courses using Scrum method Ibrahim Alaff

Inst f kemi - Ångström
Bakvänd pedagogik för att lära fysiker kemi Jonas Mindemark
Utveckling av examination i partnerskap mellan lärare och studenter Marcus Lundberg

Inst f geovetenskaper
Studentaktivering på nätbaserade kurser Erik Sahlée

TUFF 2018 - universitetets pedagogiska förnyelsefond

Varje år går det att söka medel för pedagogiska utvecklingsprojekt (inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Titel ansökan Huvudsökande 

Matematiska institutionen
Målfokuserat digitalt repetitionismaterial med aktiv studentåterkoppling Örjan Stenflo
 

Inst. för informationsteknologi
Learning by asking not just answering Mikael Laaksoharju
Bootsstrapping Program Design and Implementation with "SIMPLE" Tobias Wrigstad

Inst f fysik och astronomi
Reflektiv praktik inom teknat fakultets lärarprogram genom LEGO® SERIOUS PLAY® Jannika Andersson Chronholm
Virtual Reality in the Astronomy Classroom Erik Zackrisson

Inst f teknikvetenskaper
Studentaktiverande moment i kursen Roterande elektriska maskiner Hans Bernhoff
Anpassning av undervisning och examination utifrån betygskriterier och ambition Steffi Knorn
Från företag till begrepp: Atlas Copco industriteknik och kursen industriell ekonomi Håkan Kullvén
Criteria based assessment and grading in electro-technical project course (1TE668) Erland Strömstedt
Development of laboratory classes for the new course Transform methods with Applications Irina Temiz

Inst f organismbiologi
Implementation of Peer Assisted Study Sessions (PASS) in the Cell Biology undergraduate program at Uppsala University Alexandra Coutinho

Inst f geovetenskaper
Utformning och bedömning av teoretiskt förankrade förändrings-projekt för hållbar utveckling Sara Andersson
Your Future is not Enough - A critical look at envisioning and backcasting in Education for Sustainable Development Sachiko Ishihara
Tvärvetenskaplig undervisning genom studentaktiv pedagogik Sanna Mels
Utvecklande av betygskriterier vid muntlig examination Malin Östman

TUFF 2017 - universitetets pedagogiska förnyelsefond

Varje år går det att söka medel för pedagogiska utvecklingsprojekt (inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) för utbildning på grund- och avancerad nivå. 

Beviljade ansökningar 2017

Titel ansökan Huvudsökande och medsökande

Matematiska institutionen
Cooperative learning in Calculus courses Rostyslav Kozhan  

Inst. för informationsteknologi
Förnyelse och understödjande av olika lärstilar genom överföring av kursinnehåll till film  Stefan Pålsson
Jarmo Rantakokko
Automatiserad feedback i programmeringsundervisning på distans och på campus  Anna Eckerdal
Carl Nettelblad, Johan Öfverstedt

Inst f fysik och astronomi
Kontextrika problem och problemlösning i mekanik Lisa Freyhult
Magdalena Larfors, Volker Ziemann, Lucia Komendova, Marek Jacewicz
Fermi problems in astronomy & astrophysics Erik Zackrisson
Kjell Olofsson, Martin Sahlén
Studentaktiverande laborationer med handdatorer i elektromagnetism  Petra Jönsson
Vassilios Kapaklis, Dimitri Arvanitis

Inst f teknikvetenskaper
Verklighetsutökade longitudinella fallstudier  Raine Isaksson 
Fortsättning på Scalable Learning som stöd för studentaktiverande undervisningsform  Maria Fredriksson
Annika Henningsson, Annika Gnestadius-Kronvall

Inst f kemi - BMC
Upprättande av underlag för bedömning av laborationsrapporter i kemi Ingela Lanekoff

Inst f kemi - Ångström
Kvantmekanik och kemisk bindning undervisad med modern pedagogik Roland Lindh
Att lära sig tänka som experter inom natur- och ingenjörsvetenskap: konceptuell förståelse för grundläggande kemi i fokus Leif Hammarström
Maja Elmgren, Felix Ho

Inst f biologisk grundutbildning
Formativ reciprok peer-review vid studenternas självständiga arbete – studentdriven undervisning och pedagogisk utveckling inom kandidatprogrammet i biologi Katariina Kiviniemi Birgersson & Anna-Kristina Brunberg
Irene Söderhäll, Martin Svenda, Anna Rosling

Inst f geovetenskaper
´Förberedande online-kurs inför tvärvetenskaplig utbildning  Karl Nilsson
Andrew Barney, Maria Klemm

Senast uppdaterad: 2021-05-19