INSTÄLLD! Verkstad kring begreppskartor

  • Datum: –15.00
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Brita Svensson
  • Workshop

Verkstaden är inställd och kommer att ges vid ett senare tillfälle.
Välkomna att diskutera och testa att tillverka en begreppskarta!

Välkomna att diskutera och testa att tillverka en begreppskarta!
Jag kommer att berätta om mina erfarenheter och vi kommer att diskutera hur du kan använda det i din undervisning. Jag tar med mig material så du får öva på att göra en eller flera själv.
Bra beskrivning finns på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Concept_map

Undrar du något så maila mig; brita.svensson@ebc.uu.se

Välkommen!
Brita Svensson, TUR