Hands-on: renew your online teaching (Dag 1 av 2)

Kortkurs 1:a tillfället (2 x 3 timmar). Vi går igenom olika tekniker för att aktivera dina studenter. Du får teoretisk bakgrund och möjlighet att prova själv vid det första tillfället.

Vi tar med ett urval av olika tekniker, denna gång med fokus på onlineaktiviteter.
Sedan tar du med dig dina nyvunna erfarenheter in i din egen undervisning under terminen. Vid andra tillfället (vi sätter datum på möte 1) träffas vi och diskuterar styrkor och svagheter utifrån egna erfarenheter med återkoppling till teorin.

Anmäl dig senast Måndag 30 november till Pia Westerlund pia.westerlund@uadm.uu.se.

Välkommen! Jannika Andersson Chronholm & Katarina Andreasen