Ämnesdidaktisk kurs

  • Datum:
  • Plats: Lokal kommer senare
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Personalutbildning

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet erbjuder en avgiftsfri fortbildningskurs i ämnesdidaktik
för alla med grundläggande pedagogisk utbildning och/eller gedigen erfarenhet av
undervisning.

På kursen diskuteras studenters lärande av teknik, naturvetenskap, datavetenskap och
matematik samt hur dessa kunskaper kan användas för utformning av undervisning. Kursen
tar sin utgångspunkt i ämnesdidaktiska modeller och forskningsresultat. Under kursen
varvas teorigenomgångar, praktiska övningar och diskussioner. Innehållet kommer delvis
att anpassas efter deltagarnas bakgrunder och intressen. Inom kursen genomförs ett
individuellt projekt, kopplat till det egna ämnet och deltagarnas undervisningsverksamhet.

Kurstillfällen: 21-22 augusti, 10-11 september, 1 oktober, 29 oktober
Antalet deltagare är begränsat till 20.
Anmälan: Senast 14 juni till Lena.Forsell@uadm.uu.se
Kursansvarig: Stefan Pålsson, TUR, stefan.palsson@it.uu.se

Mer information hittar du här.