Excellenta lärare

För att belöna pedagogisk skicklighet har Uppsala universitet infört möjligheten att bli antagen som excellent lärare (engelsk benämning "distinguished university teacher"). En excellent lärare är en lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet. Denna nivå skiljer sig tydligt från grundnivån, på liknande sätt som docent skiljer sig från doktorsexamen.

Teknisk-naturvetenskapliga nämnden har egna riktlinjer för vad som krävs för att bli antagen som excellent lärare. Ansökningarna granskas av sakkunniga och en särskild nämnd med representanter från varje ämnesområde beslutar om den sökande ska antas.

Här hittar du namnen på de som blivit antagna som excellenta lärare.

För mer information om antagning av excellenta lärare kontakta handläggare Anna Lind.