Programråd för tekniska utbildningar

Varje program har ett programråd som leds av en programansvarig. 
Nedan hittar du länkar till de tekniska programråden.

Högskoleingenjörsprogram:

Civilingenjörsprogram:

Kandidatprogram:

Masterprogram:

(Programråden och programansvariga utsedda för 2019-01-01—2021-12-31)

Programrådet för
masterprogrammet i
bioinformatik

Programansvarig Lisa Klasson
Stefan Pålsson (IT)
Jan Andersson (biologi)
Martin Norling, BILS, Bioinformatiker, Alumn,
Simon Forsberg, PhD student SLU, Alumn,
2 studenter

Protokoll
2019-05-24
2019-04-29

2019-02-08
2018-12-10
2018-10-26
2018-09-27
2018-04-26


Programrådet för HÖGSKOLEINGENJÖRsprogrammet i
byggteknik

Programansvarig: Petra Pertoft 
Magnus Åberg (teknik)
Tor Broström (HumSam, kulturvård)
Martin Huss, yrkeslivsrepresentant (Byggpartner)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-05-09
2019-02-12
2018-10-24
2018-10-04
2018-05-18
2018-02-14
2017-10-17
2017-09-06
 

Programrådet för
CIVILINGENJÖRsprogrammet i
elektroteknik 

Programansvarig: Mikael Bergkvist
Silvelyn Zwanzig, matematik
Kjell Olofsson, fysik
Cecilia Boström, teknik
Christer Törnkvist, yrkeslivsrepresentant (ABB)
3  studenter + suppleant

Protokoll
2019-02-13
2018-10-26
2018-09-26
2018-05-04
2018-02-12
2017-10-19
2017-09-22
 

Programrådet för HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET i elektroteknik

Programansvarig: Karin Thomas
Cecilia Boström (teknik)
Stefan Pålsson (IT)
Per Preinitz, yrkeslivsrepresentant (Devex Mekatronik AB)
2 studenter

Protokoll
2019-02-13
2018-10-26
2018-09-26
2018-02-12
2017-10-19
2017-09-22
 

Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
Energisystem

Programansvarig: Henrik Sjöstrand
Cecilia Boström (teknik)
Jonas Fransson (fysik)
Stephan Köhler (SLU)
Anders Sandström (SLU)
Alexandra Bådenlid, yrkeslivsrepresentant (Fortum)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2019-09-04
2019-06-03
2019-04-01
2019-02-15 per capsulam
2019-02-04
2018-12-04
2018-10-29 per capsulam
2018-10-02
2018-09-04
2018-06-01
2018-04-18
2018-02-05
 

Programrådet för
masterprogrammet i 
energiteknik

Programansvarig: Joakim Widén
Joakim Munkhammar (teknik)
Reza Younesi (kemi Ångström)
Magdalena Boork, STUNS Energi (yrkeslivsrepresentant) 
2 studenter

Protokoll
2019-05-20
2019-02-11
2018-10-31
2018-02-22
 

PROGRAMRÅDET FÖR
Masterprogrammet i
FÖRNYBAR ELGENERERING

Programansvarig: Irina Temiz
Mikael Bergkvist (teknik)
Markus Gabrysch (teknik) 
Christer Törnkvist, yrkeslivsrepresentant (ABB)
Per Preinitz, yrkeslivsrepresentant (ÅF)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-02-13
2018-10-26
2018-09-26
2018-05-04
2018-02-12
2017-10-19
2017-09-22
 

Programrådet för
masterprogrammet i
inbyggda system

Programansvarig: Mohamed Faouzi Atig
Thiemo Voigt (SICS+IT)
Ginevra Castellano (IT)
Roger Kulläng, yrkeslivsrepresentant (ABB Robotics)
2 studenter

Programrådet för
masterprogrammet i
industriell ledning och innovation

Programansvarig: Thomas Lennerfors
Håkan Kullvén  
Ilia Katardjiev
Andreas Marcström, yrkeslivsrepresentant (GE Healthcare)
Jonas Missaoui, yrkeslivsrepresentant (ÅF)
2 studenter + 1 suppleant

Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET i informationsteknologi

Programansvarig: Lars-Åke Nordén
Mikael Laaksoharju (IT)
Steffi Knorn (teknik), 
Inger Sigstam (matematik), 
Sven Westergren, yrkeslivsrepresentant (Intel)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2018-12-18
2018-04-19
2018-02-12
2017-06-12
2017-05-03
2017-02-14


Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
kemiteknik

Programansvarig: Mats Boman
Helena Grennberg (kemi BMC)
Klas Gunnarsson (teknik)
Christian Sköld (MedFarm, farmaci)
Tommy Larsson, yrkeslivsrepresentant (SECO TOOLS AB)
2 studenter

Protokoll
2019-04-12
2018-12-13
2018-10-30
2018-09-20

2018-02-27


Programrådet för HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET I
kvalitetsutveckling och ledarskap

Programansvarig: Gunnar Dahlin
Lars Degerman (teknik)
Klas Hjort (teknik)
Patric Ramberg, yrkeslivsrepresentant (Region Gotland)
2 studenter

Protokoll
2019-02-07
2018-10-25
2018-04-24
2018-02-15
 


Programrådet för HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET i
kärnkraftsteknik

Programansvarig: Michael Österlund
Ane Håkansson (fysik),
Saman Majdi (teknik) 
Thomas Smed, yrkeslivsrepresentant (Forsmark)
Anna Alvestav, yrkeslivsrepresentant (Strålsäkerhetsmyndigheten)
2 studenter

Protokoll
2019-02-15
2016-10-31 per capsulam


Programrådet för
kandidatprogrammet i
ledarskap-kvalitet-förbättring

Programansvarig: Mia Ljungblom
Annika Skoglund (teknik)
Mathias Cöster (HumSam, företagsekonomi)
Sara Wemnell, yrkeslivsrepresentant (Payex)
2 studenter

Protokoll
2019-02-18
2018-04-17
2018-02-14


Programrådet för HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET i
maskinteknik

Programansvarig: Lars Degerman
Henrik Hermansson (teknik)
Richard Brenner (fysik)
Pär Gustafsson, yrkeslivsrepresentant (Piezomotor)
2 studenter +suppleant

Protokoll
2019-05-13
2019-02-14
2018-11-29
2018-10-08
2018-03-14 per capsulam
2018-02-09


PROGRAMRÅDET FÖR HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET i
MEDICINSK TEKNIK

Programansvarig: Fredrik Nikolajeff
Robin Strand (IT)
Martin Wohlin (medicinska vetenskaper)
Cecilia Persson (teknik)
Jonas Jarvius, yrkeslivsrepresentant (Q-Linea)
2 studenter

Protokoll
2018-10-29
2018-02-07


Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
miljö- och vattenteknik

Programansvarig: Roger Herbert
Hans Rosth (IT),
Christer Elvingsson (kemi Ångström), 
Stephan Köhler (SLU), 
Kristina Wilén, yrkeslivsrepresentant (WSP Sverige AB)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2019-04-24
2019-02-12
2018-12-05
2018-10-25
2018-09-27
2018-05-03
2018-02-26
2018-01-16
2017-11-01
2017-09-28
2017-09-04
 


Programrådet för 
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
molekylär bioteknik

Programansvarig: Jan Andersson
Vakant (kemi Ångström) 
Stefan Pålsson (IT)
Karin Stensjö (biol)
Margareta Tennander, yrkeslivsrepresentant (GE Healthcare)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2019-05-21
2019-02-05
2018-12-05
2018-10-30
2018-09-18
2018-05-22
2018-04-24
2018-02-07

 
Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
system i teknik och samhälle

Programansvarig: Elísabet Andrésdóttir
David Sumpter (matematik)
Mikael Bergkvist (teknik)
Bengt Carlsson (IT)
Anna Bengtson (HumSam, företagsek)
Katarina Yuen, yrkeslivsrepresentant (Sweco AB)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2018-10-23


Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
teknisk fysik

Programansvarig: Stefan Johansson 
Bitr. programansvarig: Mattias Klintenberg
Karin Thomas (teknik) 
Stefan Pålsson (IT)
Karin Schönning (fysik)
Kaj Nyström (matematik)
Kari Gustafsson, yrkeslivsrepresentant (ADAKT AB)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2019-04-25
2019-02-25
2019-02-11
2018-09-24
2018-04-26
2018-02-13
2017-10-26
2017-09-26
2017-09-06


Programrådet för
CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I
teknisk fysik med materialvetenskap

Programansvarig: Klas Gunnarsson
Mats Boman (kemi Ångström)
Vassilios Kapaklis (fysik)
Peter Svedlindh (teknik)
Jonas Östby, yrkeslivsrepresentant (Sandvik Coromant)
3 studenter + suppleant

Protokoll
2018-12-10
2018-10-30
2018-10-04
2018-04-10