Programråd för naturvetenskapliga utbildningar

Varje program har ett programråd som leds av en programansvarig.
Nedan hittar du länkar till programrådet för basåret och för de naturvetenskapliga kandidat-, magister- och masterutbildningarna. Programansvaret för masterprogrammen ligger på institutionerna. Kontakta dessa för mer information.

Basåret:

Kandidatprogram:

Magister- och masterprogram:

(Programråden och programansvariga utsedda för 2016-01-01—2018-12-31)

PROGRAMRÅDET FÖR BASÅRET

Pogramansvarig: Jannika Cronholm Andersson
Johan Larsson (fysik)
Olle Björneholm (fysik)
2 studenter + suppleant

Programrådet för kandiatprogrammet i biologi/molekylärbiologi

Programansvarig: Anna Brunberg
Andrea Hinas (ICM)
Lage Cerenius (IOB)
David Brobäck Calais, yrkeslivsrepr. (miljöspecialist och ekolog vid Trafikverket)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2018-12-07
2018-10-30
2018-09-20
2018-06-07
2018-02-14
2017-09-26
2017-06-01

Programrådet för Kandidatprogrammet i datavetenskap

Programansvarig: Johannes Borgström
Anna Sakovich (matematik)
Jarmo Rantakokko (IT)
Jesper Wilhelmsson, yrkeslivsrepr. (Oracle)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2018-12-18
2018-04-19
2018-02-12

ProgramRÅDET FÖR KANDIDATPROGRAMMET I Energiomställning

Programansvarig: Sanna Mels
Patrik Rönnbäck (geovetenskaper)
Monica Norberg (IT)
Anna Sorby, yrkeslivsrepr. (Energi- och klimathandläggare, Länsstyrelsen i Gotlands län)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-02-18
2018-01-23

Programrådet för Kandidatprogrammet i fysik

Programansvarig: Matthias Weiszflog
Erik Sahlee (geovetenskap)
Elin Bergeås Kuutmann (fysik)
Yrkeslivsrepresentant; vakant
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-01-15
2018-10-22
2018-04-24

Programrådet för Kandidatprogrammet i geovetenskap

Programansvarig: Karin Högdahl 
Mikael Streng (geovetenskap)
Christoph Hieronymus (geovetenskap)
Erik Jonsson, yrkeslivsrepr. (SGU)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-06-04
2019-02-14
2018-12-17
2018-05-30

Programrådet för Kandidatprogrammet i kemi

Programansvarig: Helena Grennberg
Jean Petterson (kemi BMC)
Hans Karlsson (kemi Ångström)
Vakant, yrkeslivsrepresentant
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-05-28
2019-02-27
2018-12-18
2018-10-16
2018-09-05
2018-05-16
2018-02-20
 

Programrådet för Kandidatprogrammet i matematik

Programansvarig: Martin Herschend
Stefan Pålsson (IT)
Vera Koponen (matematik)
Hans Garmo, yrkeslivsrepr. (UCR Uppsala Clinical Research Center)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2018-12-17
2018-10-03
2018-05-16
2018-02-15

Programrådet för Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Programansvarig: Karin Bengtsson
Patrick Rönnbäck (geovetenskap)
Gunnar Dahlin (teknikvetenskap)
Karin Fager, yrkeslivsrepr. (Länsstyrelsen Gotland)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2018-05-02
2018-01-22
2017-09-20

ProgramRÅDET FÖR Masterprogrammet i biologi

Pogramansvarig: Brita Svensson
Anna Brunberg (biologi)
Annelie Carlsbecker (biologi)
Fredrik Söderbom (biologi)
Nils Feltelius (yrkeslivsrepresentant, Läkemedelsverket)
2 studenter + suppleant

Protokoll
2019-09-16
2019-02-12
2018-11-01

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I Datavetenskap

Pogramansvarig: Anders Berglund
Tjark Weber (IT)
Åsa Cajander (IT)
Matteo Magnani (IT)
Olle Gällmo (IT)
Erik Zeitler (Klarna)
2 studenter

Protokoll
2018-02-13

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I FYSIK

Pogramansvarig: Andreas Korn

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I Geovetenskap

Pogramansvarig: Abigail Barker
Graham Budd (geovetenskap)
Roger Herbert (geovetenskap)
Páll Halldór Björgúlfsson (COWI)        
Hamid Reza Manouchehri (Sandvik group)
2 studenter + suppleant

PROGRAMRÅDET FÖR MAGISTER- OCH MASTERPROGRAMMET I HÅLLBAR DESTINATIONSUTVECKLING

Pogramansvarig: Ulrika Persson-Fischier

Protokoll
2019-10-01
2019-04-23
2019-02-13
2018-02-14

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I HÅLLBAR UTVECKLING

Pogramansvariga UU: Patrik Rönnbäck och Magdalena Kuchler 
Programansvarig SLU: Karin Gerhardt 
Mikael Höök (geovetenskap)
Ashok Swain (geovetenskap)
Malin Östman (geovetenskap)
Erik Fellenius (yrkeslivsrepresentant)
2 studenter + suppleant

progRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I Kemi

Pogramansvarig: Christer Elvingson

Protokoll
2019-05-28
2019-02-19
2018-12-11
2018-10-24
2018-09-26
2018-05-08
2018-02-13

ProgRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I Matematik

Pogramansvarig: Denis Gaidashev

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I tillämpad beräkningsvetenskap

Pogramansvarig: Jarmo Rantakokko
Stefan Pålsson (IT)
Ken Mattsson (IT)
Christer Elvingson (kemi)
Biplab Sanyal (fysik)
Markus Norden (Ericsson)
2 studenter

PROGRAMRÅDET FÖR MASTERPROGRAMMET I tillämpad bioteknik

Pogramansvarig: Suparna Sanyal

Protokoll
2018-06-13

PROGRAMRÅDET FÖR MAGISTER- OCH MASTERPROGRAMMET I Vindkraftprojektering

Pogramansvarig: Liselotte Aldén
Stefan Ivanell (geovetenskap)
Hans Bergström (geovetenskap)
Anders Goude (teknik)
Matilda Afzelius (Nordisk Vindkraft)                                
Staffan Niklasson (Vindkompaniet)
2 studenter + suppleant