Upptalk weekly - populärvetenskaplig seminarieserie

19 januari 2021

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare. UppTalk Weekly är gratis, digitalt och för alla.

Nu är föreläsningarna inplanerade för första halvan av vårterminen. 

  • Urtidsdjurens resa från vatten till land - ett detektivarbete där fotspår är ledtråden
  • CRUSH Covid - samverkan för att dämpa smittspridning i Uppsala
  • Kan hormonstörande kemikalier i vår omgivning orsaka fetma, infertilitet och lägre IQ?
  • Tio ekvationer som styr vår värld
  • Vad kan vi lära oss av evolutionära processer från studier av bakteriers arvsmassor?
  • Forskning och utveckling av material för att laga skadade kroppar
  • Kan stenätande bakterier vara nyckeln till minskad koldioxidhalt i atmosfären?
  • Hur arbetar svenska företag med grön förnyelse?
  • Varför har Uppsala universitet ett centrum för kvinnors psykiska ohälsa?

Här kan du läsa mer om UppTalk Weekly och se hela kalendariet