KB ger fjärraccess till upphovsrättsligt skyddat material

23 juni 2020

KB har ingått avtal med upphovsrätts­organisationerna ALIS (Administration av Litterära rättigheter i Sverige), Bildupphovsrätt och Bonus Copyright Access. Avtalen gör det möjligt för lärosätesbibliotekens användare att få fjärraccess till upphovsrättsligt skyddat material. Accessen gäller inte kurslitteratur.

Med anledning av corona-epidemin har KB nu lanserat en tjänst som gäller från 1 juni till 31 augusti och som innebär att vissa låntagare kan beställa strömmad tillgång till viss del av KB:s material.

Låntagare som kan få del av denna tjänst är endast vissa låntagarkategorier: uppsatsskrivande studenter och forskare. Det är olika villkor beroende på material.

Beställningarna görs via Libris fjärrlån, i det tomma formuläret. Läs mer på KB:s webbplats.