”Det handlar om förebilder”

18 juni 2019

The Eastern Africa Network for Women in the Basic Sciences (EANWoBAS) vid Bunya High school i Mayuge distrikt, Uganda. Nätverket stöds av International Science Programme vid Uppsala universitet.

Vad krävs för att tjejer i Östafrika ska få chansen studera naturvetenskap på högre nivå? Ett sätt är att ordna sommarskola vid Uppsala universitet. Så uppstod det nätverk som bidragit till en 90-procentig ökning av kvinnliga studenter i matematik och fysik vid Makerereuniversitetet i Uganda.

– När tjejerna träffar oss ser de vilka möjligheter som öppnas upp för dem efter att de studerat matematik eller fysik, säger Carla Puglia, programdirektör i fysik vid International Science Programme, ISP.

Det var 2016 som ISP anordnade sommarskolan vid Uppsala universitet tillsammans med institutionen för fysik och astronomi och Freie Universität i Berlin. Under tio dagar möttes 21 kvinnliga studenter och forskare från Tyskland, Kenya, Sverige och Uganda i Uppsala. Syftet var att skapa globala nätverk och mentorskap mellan studenter och forskare inom fysik och matematik.

En av deltagarna på sommarskolan var Betty Nannyonga, forskare i matematik på Makerereuniversitetet i Uganda och tidigare doktorand vid Uppsala universitet via stöd från ISP.  Hon har sedan länge engagerat sig för att få fler tjejer i Uganda intresserade av matematik, och såg sommarskolan som en chans att dela med sig av sina erfarenheter. I Uppsala träffade hon fysikern Alix Dehayem från Kenya, som arbetar som forskare i en grupp som får ISP:s stöd. Tillsammans bestämde de sig för att lägga grunden till ett nätverk för att understödja jämställda basvetenskaper i regionen: The Eastern Africa Network for Women in the Basic Sciences, eller EANWoBAS.

Nätverket har sedan dess vuxit och samlar idag studenter, forskare och lektorer inom matematik och fysik från universitet i Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia. Från och med 2019 bidrar ISP också med finansiering av EANWoBAS. 

Carla Puglia.

– Vid ISP väljer vi ut grupper och nätverk med tanke på deras potential att bygga upp en forskningskapacitet, säger Carla Puglia, som även är universitetslektor vid institutionen för fysik och astronomi.

– ISP lägger sig inte i projektens fokus. Däremot förmedlar vi kontakter med mentorer och experter som studenter kan tänkas behöva för att utöka sina kontaktnät.

Ett viktigt mål för ISP är att öka representationen av kvinnor inom grundvetenskaperna fysik, matematik och kemi. Då behöver man arbeta på alla nivåer, från grundskola till doktorandutbildning, berättar Carla Puglia. Att överhuvudtaget få fler studenter i matematik och fysik på universitetsnivå kräver stora insatser under tidigare skolår.

– Flera medlemmar i EANWoBAS arbetar med lärarutbildning inom matematik och fysik, och de jobbar hårt med att nå gå ut till skolor och inspirera eleverna på plats.

Förändringsarbete på flera nivåer

I slutet på mars arrangerade nätverket en inspirationsturné till gymnasieskolor i Uganda. Med på resan var också Carla Puglia och Rebecca Andersson, projektkoordinator vid ISP. Deras foton visar stora skaror av skolelever, så många att mötena fick hållas utomhus. Av de unga tjejerna på plats väntas dock inte många välja naturvetenskap efter gymnasiet.

Carla Puglia vid Bunya High school i
Mayuge distrikt, Uganda.

En orsak till att få tjejer väljer fysik och matematik på högre nivå är bristen på kvinnliga förebilder, förklarar Carla Puglia. Det är sällsynt med kvinnliga lärare inom dessa ämnen i grundskolan och gymnasiet. Dessutom vittnar tjejer om att de ofta ignoreras och inte får svar på sina frågor under undervisningen.

– Det som var bra var att vi fick chans att prata med tjejerna i mindre grupper, säger Carla Puglia. Den grupp jag arbetade med var runt 17-18 år och skulle välja fysik och matematik för påföljande gymnasieår. Vi lärare, doktorer och professorer fick chans att berätta för dem om våra erfarenheter, varför vi kvinnor hade valt att studera dessa ämnen, och varför fysik och matematik är viktigt.

Eleverna fick också fylla i formulär om sina största utmaningar kring skola och studier. Rapporten sammanställs som bäst, men något Carla Puglia hört tidigare är förväntningar på tjejerna att gifta sig istället för att fortsätta studera.

Hur kan detta förändras?

– Ett sätt är att stödja EANWoBAS för det består av kvinnor som har gått igenom och stött på de här fördomarna. Vi har ingen färdig lösning, utan de får hitta sin egen väg till genusbalans. Vi hoppas att de hittar egna verktyg för att bryta de kulturella hinder som finns för att tjejerna ska fortsatta studera och vi erbjuder dem stöd i deras arbete.

Bland nätverkets aktiviteter återfinns workshoppar med föräldrar och träffar med lärare, forskare och skolledare för att öka medvetenheten om ojämlikheten inom naturvetenskapen på skolor och universitet. En sommarskola i fysik och matematik för tjejer har också hållits vid universitetet i Dar-Es-Salaam. Men Carla Puglia vill särskilt framhålla den positiva utvecklingen vid Makerereuniversitetet i Uganda.

– Förut var det mellan fyra och sex kvinnliga studenter som valde fysik eller matematik som sitt huvudämne. Men efter ett och ett halvt år av Betty Nannyongas aktiviteter är det ungefär 40 kvinnliga studenter som valt att studera matematik och fysik. Det är fantastiskt kul!

– Men jag har också sagt att ”ni måste vara försiktiga och noga följa upp retentionen”. Därför att om de kvinnliga studenterna stöter på motstånd och en massa motgångar på universitetet, då försvinner de. Men till nästa möte i nätverket kommer seniorerna att utbilda sig för att hitta sätt och identifiera de förändringar som behövs införas för att behålla de kvinnliga studenterna. Det är viktigt att arbeta för att göra det lättare för kvinnorna att stanna, säger Carla Puglia.

 

FAKTA INTERNATIONAL SCIENCE PROGRAMME (ISP)

ISP är en centrumbildning inom det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet vid Uppsala universitet. ISP arbetar för att stärka forskning och högre utbildning i kemi, fysik och matematik i främst låginkomstländer. ISP stödjer i dagsläget 60 forskargrupper och vetenskapliga nätverk vid akademiska institutioner i Afrika, Asien och Sydamerika. ISP:s huvudsakliga finansiering kommer från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida. Andra betydelsefulla finansiärer är Uppsala universitet och Stockholms universitet. Utöver kärnverksamheten har ISP koordineringsuppdrag i flera av Sidas bilaterala program för forskningsstöd.


Läs mer:

Om nätverket Eastern Africa Network for Women in Basic Sciences (EANWoBAS)

Artikel: Fler kvinnliga forskare med Sidas stöd (extern länk)