UppTalk Weekly: Hur arbetar svenska företag med grön förnyelse?

  • Datum: –12.30
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/66719806725
  • Föreläsare: Ivo Zander, professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-471 49 47
  • Seminarium

Hur utvecklar svenska företag och organisationer nya produkter och tjänster som tar hänsyn till miljö- och klimatpåverkan? Vad är intraprenörskap, vem är den "gröna" intraprenören och vilken roll spelar ett företags styrelse för grön förnyelse? Detta är några av de frågor vi kommer att beröra i veckans UppTalk Weekly med vår gäst Ivo Zander, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet

Länk till zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66719806725 

Ivo Zander är en av författarna till "Grönt intraprenörskap, Intraprenörskapskompassen 2019" som undersöker grönt intraprenörskap i svenska företag och offentlig sektor med ambitionen att öka kunskapen om hur nya produkter och tjänster eller organisatoriska lösningar drivs av och tar hänsyns till miljö- och klimatpåverkan.