Löwdinföreläsningarna

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4101
  • Föreläsare: Markus Reiher, Sharon Hammes-Schiffer, Heather Kulik, Anatole von Lilienfeld, Maria K. Y. Chan, Olexandr Isayev, Lucy Colwell, Koji Tsuda, Matthias Rupp.
  • Webbsida
  • Arrangör: Teoretisk kemi
  • Kontaktperson: Morgane Vacher
  • Föreläsning

Syftet bakom Löwdinföreläsningarna är att stimulera intresset för kvantkemi genom att bjuda in framträdande forskare till Uppsala för att presentera sin forskning och hålla en vanlig lektion i kemi.

Evenemanget har två dagar med föreläsningar, den 15:e november och den 16:e. Torsdagen den 15:e november kommer 2017 och 2018 års föreläsare att hålla en föreläsning inom sitt ämne.

Professor Sharon Hammes-Schiffer från Department of Chemistry, Yale University, New Haven, Connecticut, United States är 2017 års föreläsare.

Professor Markus Reiher från Laboratory of Physical Chemistry, ETH Zürich, Zürich, Switzerland är 2018 års föreläsare.

Fredagen den 16:e november så kommer ett minisymposium med flertalet framstående forskare att innehålla föreläsningar inom bland annat Machine Learning och kvantkemi.

Mer information om båda dessa dagar och dess föreläsningar går att finna på: http://www.kemi.uu.se/forskning/teoretisk-kemi/lowdinforelasningarna/schema/.