Introduktion till R-programmering

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångström Visualisation Lab
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Wolmar Nyberg Åkerström
  • Seminarium

Programmeringsspråket R används bland annat för att skapa statistiska analyser, tjänster och för att hantera komplexa beräkningar som bland annat i AI (artifciell intelligens). Kom och lär dig grunderna för att komma igång på egen hand. Ta med dig egen dator.

Vi introducerar grunderna i programmering och urval av recept för modellering, automatisering och visualisering i R. Huvudsaklig målgrupp är  studenter, doktorander och forskare men alla är välkomna. Meddela gärna om du har några specifika önskemål.

Anmäl dig här